Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1635
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
787747

En son yazılarım

SEÇİMLERDEN BİZE NE?

Dememek lazım. Yani Hollanda’daki seçimlerden.

Zira burada yaşıyoruz. Burada olan pek ço şeyi paylaştığımız gibi, geneli ilgilendiren her olay, her gelişme bizi de ilgilendirir. Bir kaç kişiden oluşan bir ailenin bile yönetimi, bu yönetimden sorumlu yetkili ferdi vardır.

Lees meer...

HANGİSİ BİD’AT

‘Bid’at’, ‘ibda’ kökünden türemiştir. ‘İbda’, örneksiz yapma ve icat etme demektir. ‘Bid’at’ sözlükte, daha önceden bir örneği olmaksızın yapılan, sonradan icat edilen şey (muhdes) demektir. 
Kavram olarak ‘bid’at’; şeriata karşıt olması sebebiyle onunla ters düşen ve onda bir fazlalık ya da noksanlığa neden olan şeydir. 

Lees meer...

İMAM, EN BÜYÜK İMAM ve İMÂMET

-Giriş

1980li yılların ortalarında Türkiye’de darbe yapıp yönetimi ele geçiren bir general, halka açık konuşmalarının birinde; “Ben imam olacakmışım, şunun yediği halta bak!” demişti. Belli odakların sözcülüğünü yapan, ama postal sevici ve halkın değerleri ile barışık olmayan o zamanın iri bir gazetesi de onun dediklerini sürmanşete taşımıştı.

Lees meer...

EN BÜYÜK BAŞARI

EN BÜYÜK BAŞARI

  • Başarı nedir?

Başarının ölçüsü kişiden kişiye, kültürden kültüre, inançtan inanca değişir.

İnsan uğruna çalıştığı bir hedefe ulaşınca başardım der.

Lees meer...

CEMAAT NEDİR NEYE DENİR

 

  • Cemaat Nedir?

‘Cemaat’ kelimesinin aslı, toplamak, bir araya getirmek anlamındaki 'ce-ma-a’ fiilidir.  

‘Cemaat’, sözlükte, insan topluluğu, bir araya gelen insan grubu demektir.

Lees meer...