Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1744
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
980405

İnsan, eceli ve ameli hakkında bir hadis

"Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) yere bir çizgi çizdi ve: "Bu insanı temsil eder" buyurdu.

Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: "Bu da ecelini temsil eder" buyurdu.

Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: "Bu da emeldir" dedi ve ilâve etti:

"İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir." (Buhârî, Rikak/4. Tirmizî, Zühd/25, (2335). İbnu Mâce, Zühd/27, (4232).)

Kur'an ve Ehl-i Beyt hakkında bir hadis

Yezid İbnu Erkam (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki:

"Size, uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Bu, Allah'ın Kitabı'dır.

Semâdan arza uzatılmış bir ip durumundadır.

(Diğeri de) kendi neslim, Ehl-i Beytim'dir. Bu iki şey, cennette Kevser havuzunun başında bana gelip (hakkınızda bilgi verinceye kadar) birbirlerinden ayrılmayacaklardır.

Öyleyse bunlar hakkında, ardımdan bana nasıl bir halef olacağınızı siz düşünün" (Tirmizî, Menâkıb/77, (3790).)

Kur'an ve Sünnet hakkında bir hadis

İmam Malik'e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (sav) şunu söylemiştir:

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız:

Allah'ın Kitab'ı

ve Resûlünün sünneti". (Muvatta, Kader/3)

Gıybet hakkında bir hadis

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?"

"Allah ve Resûlü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine:

"Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam:

"Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir." (Ebu Davud, Edeb/40, (4874). Tirmizi, Birr/23, (1935). Müslim, Birr/70, (2589).)

Ramazan hilali hakkında bir hadis

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) Ramazan'ı zikrederek buyurdu ki:

"Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (takip eden) hilâli görünceye kadar da yemeyin (bayram yapmayın). Bulut araya girerse ayı takdir edin." (Buhari, Savm/11, 5, 13, TaIâk/25. Müslim, Sıyâm/9, (1080). Muvatta, Sıyâm/1. Ebu Dâvud, Savm/4, (2320). Nesâi, Savm/10)

Oruçluların Reyyan kapısından Cennete girmesi hakkında bir hadis

Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdu ki:

"Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." (Buhari, Savm/4, Bed'ü'l- Halk/9. Müslim, Sıyâm/166, (1152). Nesâi, Sıyam/43. Tirmizi, Savm/55, (765). (Tirmizi'nin rivayetinde şu ek var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.")