Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1744
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
980334

Öfkeyi yenme hakkında bir hadis

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor. "Resûlullah (sav) (bir gün):

"Siz aranızda kime pehlivan dersiniz?" diye sordu. Sahabeler:

"Erkeklerin yenmeyi başaramadığı kimseyi!" dediler. Resûlullah (sav):

"Hayır, dedi, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir." (Müslim, Birr/106, (2608). Ebu Davud, Edeb/3, (4779).)

İlim elde etmenin önemi hakkında bir hadis

Ebu'd-Derda (ra) anlatıyor:

"Resûlullah'ın (sav) şöyle dediğini işittim:

"Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler.

Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.

Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir." (Ebu Davud, İlm/1, (3641). Tirmizi, İlm/19, (2683). İbnu Mace, Mukaddime/17, (223).)

İşlenilen günahları anlatmama üzerine bir hadis

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama, sabah olunca o:

"Ey falan, hu gece ben şu şu işleri yaptım!" der.

Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir." (Buhâri, Edeb/60. Müslim, Zühd/52 (2990).)

Namaz kılanları Allah'ın sevdiği hakkında bir hadis

Ukbe İbnu Amir (ra) anlatıyor: "Resülullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim:

"Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve AIIah Teâlâ hazretleri şöyle der:

"Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim." (Ebü Dâvud, Salât 272, (1203). Nesâî, Ezân 26, (2, 20).)