Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108976

Malaya'ni'yi terk hakkında bir hadis

Ali İbnu'l-Huseyn, Ebu Hureyre'den naklediyor: Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Kişinin mâlâyâni şeyleri terki İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir." (Tirmizi, Zühd/11 no: 2318, 2319. Muvatta, Hüsnü'l-Hulk/3. 2/903)

Caiz olan (gıpta manasında) hased hakkında bir rivayet

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: "İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'ân-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teâla ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder." (Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân/20, Tevhid/45. Müslim, Mûsâfrin/266 no: 815. Tirmizî, Birr/24 no: 1937)

Gıpta etmek hakkında bir hadis

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseyi (gıpta manasında) kıskanmak caiz değildir: Biri, Allah in kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse." (Buhârî, İlm/15, Zekât/5, Ahkâm/3, İ'tisam/13. Müslim, Salâtu'l-Müsâfirin/268 no: 816)

Abdset hakkında bir rivayet

Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: "Üzerimizde develeri gütme işi vardı, (bunu sırayla yapıyorduk.) (Bir gün) gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonunda develeri kıra ben çıkarıyordum. (Birgün, nöbetimden dönüşte) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a geldim, ayakta halka hitabediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim:

Lees meer...

Abdest hakkında bir hadis

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?''

"Evet ey Allah'ın Resûlü, söyleyin!'' dediler. Bunun üzerine saydı:

"Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribâttır." (Müslim, Tahâret/41 no: 251. Muvatta, Sefer/55, (1,161). Tirmizi, Tahâret/39 no: 52. Nesâi, Tahâret/106)

 

Tevbe etmek hakkında bir hadis

Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) Rabbinden naklen buyurdu ki: "Bir kul günah işledi ve: "Ya Rabbi günahımı affet!" dedi.

Hak Teâla da: "Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

Lees meer...