Bir özden yaratılma ve akrabalık hakkında bir ayet

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa 4/1)

Kur'an'ın indirilişi hakkında bir ayet

"Elif-Lâm-Râ. (Bu) ilahi kitaptır ki, ayetleri her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi (Allah) tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca  birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir" (Hud 11/1)