Kurani Hayat

YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARMAYA KOŞANLAR

Kur’an bir yerde iki zıt insan tipinden bahsediyor.

Birinci tip; olduğu gibi değil de, olduğundan farklı bir görünüm sergiliyor. Dürüst olduğunu iddia ediyor. Sözlerini kuvvetlendirmek, ya da karşısındakileri inandırmak için de Allah adına yemin ediyor.

Lees meer...

KUR’AN’DA ŞÛRÂ-İSTİŞÂRE KAVRAMLARI

Şûrâ, İslâmî literatürde terim olarak yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade etse de (Türcan, T. TDV İslâm Ansiklopedisi 39/230) her müslümanı ilgilendiren, önemli bir Kur’anî kavram ve prensiptir.

Lees meer...

KENDİLERİNE HAKİKAT GELDİKTEN SONRA

-Giriş

Kur’an geçmişte kendilerine peygamber gönderilmiş bazı kavimlerin ilâhi davete karşı yanlış tavırlarını anlatıyor. Kimileri haktan gelene karşı çıktılar. Kimileri hak daveti kabul ettikten sonra yan çizdiler.

Lees meer...

KUR’AN KAVRAMLARINDAN KOPUŞ: BİR KAÇ ÖRNEK

-Giriş

Daha önceki bir yazımızda ifade ettiğimiz gibi (bkz: Kur’anî Hayat, Ocak-Şubat 2011 sayı: 16) Kur’an mesajını, haberlerini, uyarı ve müjdelerini, hükümlerini ve ilkelerini kendine ait bir üslûpla muhatabına ulaştırır.

Lees meer...

BEŞÎR ve NEZÎR OLARAK PEYGAMBER ALGISI

-Giriş

Kur’an muhataplarını ikna etmek üzere çeşitli metodlar (üslûb) kullanır. Haber verdiği hakikatlerin kabul edilmesi için insanın yapısına, bazen aklına bazen duygularına  hitap eder.

Lees meer...