Amsterdam Akşamları

 

 

 

Bilal Can | Şiir | 17.02.11

Gurbette olan bir adamın vatan özlemi çekmesi doğduğu toprağın onu çağırmasından, onu çekmesinden kaynaklanır. Bir insanın gurbetteyken vatan özlemi, toprak özlemi çekmesi onun toprağına, geleneğine bağlı olduğunu niteler, belirtir, işaretler. 

Amsterdam Akşamları şiirinin daha doğrusu şiirlerinin şairi Hüseyin K. Ece için de bahsedilen bir gurbet, vatan, memleket, eş, dost özlemi olmuştur. Şiirin hakimeyeti bir özlem belirteci üzerine kurulmuş, devam ettirilmiş, yayılmıştır. 

Amsterdam Akşamları şiirleri üç bölüme ayrılarak üç ayrı kategori içinde yazılmıştır. İlk bölüm ve kitaba da ismini veren şiirler Amsterdam Akşamları on bir şiirle sonlandırılmıştır. Bu bölümdeki şiirler şairin izlenimlerini, özlemlerini, hayallerinin anlatıldığı şiirlerdir. 

”Umut ve diken sinema çıkmazıdır 
Kafatasında dönen reklamlardır 
Ölüm siyah bir yüzde 
Kıtalar ötesinin konuğudur” 

Kitabın ikinci bölümü olan Kalbin Baharı bölümünde ise farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı duygularla yazılmış şiirlerin toplandığı bölümdür. 

”Sen tienenman meydanında yahut peştede 
Filistinde hindikuş dağlarında 
Bükreşin yer altı cehenneminde 
Çiçeğe doğru yürümektesin” 

Şiirde şair duyarlılığı çok önemlidir. O normal bakışla görünecek olayları keskin bir bakışla irdeleyerek yüreğinde bıraktığı izleri de ona katarak ince bakan kişidir şair. Bu inceliği vesilesiyle şiirde belki de bu güne kadar duyamadığımız hisleri bize uyandırabilir. 

Bazı ortak duygular, düşünceler vardır ki bunlar her insanda kabul görmüştür, değerli atfedilmiştir. Hüseyin K. Ece de savaşlara karlı duruş, barışı ve insanlık onurunu korumaya çalışan bir adam resmi vardır. Bu resmini şiirlerle insanlara sunmuştur. 

”silah yapan eller gülü tanır mı” 
Ve 
”ben bu kavgalardan anlamam dostum 
Bana sabahı anlat çocuğu ve bir de yeryüzünü” gibi bir çok bölümde şair savaşa kavgaya karşı olduğunu ve barışın gözetilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır şiirlerinde. Bu vurgular arada şiirden kopuşlara neden olsa da şair kendince bir söylem ile şiirlerini oluşturmuştur. 

Amsterdam Akşamları 
Hüseyin K. Ece 
Beyan Yayınları 
64 sayfa