AİLE: Esenlik ve güven yurdu (dâru’s-Selâm)

-Dâru’s-selâm nedir?

Kelime manası; selâm yurdu, esenlik ve güven yurdu demektir.

“Dârus-selâm, tabirini, müslümanların doğru inançları ve temiz yaşayışları sayesinde gerçekleştirecekleri düzenli, huzurlu, güvenli ve mutlu bir ülke veya dünya hayatı şeklinde de anlamak mümkün. “ (Heyet, Kur’an Yolu, 2/369)

Lees meer...

KUR’AN EĞİTİMİNDE BEŞ ANAHTAR KAVRAM

“Gelür kem sözle başa çok belâlar.

Savar mâkul söz nice kazâlar.”

Kur’an eğitim metodunda karşımıza beş önemli kavram çıkmaktadır. Bunlar: Rahmet, Hidayet, Rab, İhsan ve Kavlün Leyyinün kavramlarıdır.

Lees meer...