Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108963

VACİP

a-Vacib Nedir?

‘Vacib’in sözlük anlamı, gerekli ve sabit olan şey demektir.

Kavram olarak ‘vacib’; şâri’nin (şeriat koyucunun) kesin ve bağlayıcı bir tarzda yapılmasını istediği fiildir.

İsteğin bu şekilde oluşu, emrin kendi ifadelerinden anlaşılabileceği gibi, fiilin terkedilmesi halinde ağır ceza verilmesinden de anlaşılır.

Lees meer...

ÜMNİYYE

a-Ümniyye Kelimesinin Anlam Sahası

‘Ümniyye’nin aslı ‘menâ’ masdarıdır. ‘Menâ’ sözlükte, takdir etmek demektir.

‘Ümniyye’ ise sözlükte, insanın kendi içinde ve hayalinde tasarlayıp varlığını kabul ettiği ve olmasını temenni edip durduğu ya da diline dolayıp durduğu şeydir.

Lees meer...

ÜMMİ

a-Ümmî Nedir?

‘Ümmî’, anneye mensup, anasından doğduğu gibi kalan, okuma-yazma bilmeyen demektir. ‘Ümm’ anne demektir ki, ‘ümmî’ anneye nisbet edilen şeydir.

Kavram olarak ‘ümmî’, yalnızca okuma-yazma yoluyla elde edilen bilgileri bilmeyen, doğal hali üzere kalan kişiyi anlatır.

Lees meer...

ÜMMET

a-Ümmet Kelimesi ve Türevleri

“Ümmet’, anne anlamına gelen ‘Ümm’ kelimesinden türemiştir.

“Ümm’, bir şeyin meydana gelmesine, terbiyesine, ıslahına veya başlangıcına temel olan köküne verilen isimdir.

Lees meer...

TEZKİYE

a-Tezkiye Nedir?

‘Tezkiye’, ‘zekât’ kelimesinin de aslı olan ‘zekâ’ fiilinden gelir.

‘Zekâ’ (keskin ze ile), sözlükte temizlik, paklık, artıp büyümek manasında nemâ, feyiz ve bereket anlamlarına gelir.

Lees meer...

TEVHİD

a-Tevhid Kelimesinin Anlam Sahası

Türkçede ‘birlemek’ şeklinde ifade edilen ‘tevhid’, Arapça ‘vahd’ kökünden türemiş bir mastardır.

‘Tevhid’, sözlükte, bir şeyin ‘bir’ olduğuna hükmetmek, onu ’bir’ olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir.

Lees meer...