Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1903
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1082079

TEVESSÜL-VESİLE

a-Sözlük Anlamıyla Tevessül

‘Vesile’, sözlükte, bir şeye arzu ile ulaşmak demektir.

Bir başka deyişle ‘vesile’, kendisiyle bir maksada ulaşılan, yaklaşma sebebi, bir şeye yaklaşmak için ona yakınlığından faydalanılan şey demektir.

Lees meer...

TEVEKKÜL

a-Tevekkül ve Türevleri

‘Tevekkül’, ‘vekalet’ kökünden türemiş bir kelimedir.

Sözlükte, kendi işini gördürmek üzere birini tayin etme, birine güvenip-dayanma demektir.

Aynı kökten gelen ‘vekil’, kişinin kendi işini gördürmek üzere tayin ettiği, güvenip-dayandığı kimse demektir.

Lees meer...

TEVBE

a-Tevbe Kelimesinin Anlam Sahası

Tevbe, sözlükte, asla geri dönmek demektir.

Bu anlam ile bağlantılı olarak ‘tevbe’, kula nisbet edildiği zaman, geçici olan günah halini terkedip düzgün hale (salah haline) dönmek olur.

Lees meer...

TESETTÜR-HİCAB

a-Tesettür Nedir?

‘Tesettür’, örtmek, gizlemek, saklamak anlamlarına gelen ‘setr’ kökünden gelmektedir.

‘Tesettür’ sözlükte; örtünmek gizlenmek, bir şeyle kapanmak demektir.

Lees meer...

TESBİH

a-Tesbih Sözcüğünün Anlam Sahası

‘Tesbih’, ‘sebh’ fiilinden türemiş bir kelimedir. ‘Sebh’ sözlükte; havada ve suda hızlı hareket etmek, geçip gitmek, yüzerek uzaklara gitmek demektir.

Kur’an’da bu anlamda kullanılmaktadır.

Lees meer...

TEKLİF

Teklif’ kelimesinin aslı ‘kelef’tir. ‘Kelef’, bir şeyi sevmek, bir şeye düşkün olmak demektir.

‘Teklif’ ise sözlükte, bir kimseye sevdiği bir şeyi elde etmede bazı zorlukları göğüslemekle yükümlü tutmaktır. Zor olan ama sevilen bir şeyi yapmasını istemektir.

Lees meer...