Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1903
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1082139

ŞERR

a-Şerr’in Tanımı

‘Şerr’, sözlükte, istenmeyen, arzu edilmeyen, her açıdan kendisinden kaçınılan şey demektir.

Lees meer...

ŞERİAT

a-Şeriat Kelimesinin Anlam Sahası

‘Şeriat’, Arapça’da ‘şerea’ fiilinden türemiş bir masdardır.

‘Şerea’, sözlükte; yol açtı, yolu açık ve dümdüz yaptı manasına gelir. Bu fiilin masdarı ‘şer’a’, açık ve dümdüz yola verilen isimdir.

Lees meer...

ŞERİK

a-Sözlük Anlamı

Şerik, ‘şirket’ kelimesinden türemiş bir tümleç isimdir. ‘Şirket, şirk, müşakeret’, sözlükte; mülk ve saltanatta ortaklık demektir.

Lees meer...

ŞİRK

a-Sözcük Olarak Şirk

‘Şirk’, ‘şerike’ fiilinden bir masdardır.

‘Şirk’ ve aynı kökten gelen ‘şirket, müşareket’ sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade ederler.

Lees meer...

ŞİİR

a-Şiir Kelimesinin Anlam Sahası

‘Şiir’, sözlükte, hissedilen şeydir.

‘Şiir’ kelimesinin aslı olan ‘şuur’, bir şeyi anlamak, kavramak, fark etmektir.

Lees meer...

ŞEKAVET

a-Şekavetin Anlam Sahası

‘Şekavet’, saadetin zıddıdır. Sözlükte, yorgunluk, mutsuzluk ve perişanlık anlamına gelmektedir.

Lees meer...