Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1765
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1009851

YÜSR

a-Yüsr Nedir?

‘Yüsr’, zorluğun karşıtıdır.

Kolaylaştırma, kolay, hafif, hafifletme, zorluğu giderme gibi anlamlara gelir.

Kur’an, bu manaları ifade etmek üzere ‘yüsr, yüsra, yesir, meysûr ve tahfif’ gibi kelimeleri kullanmaktadır.

Lees meer...

YEİS

a-Yeis Nedir?

‘Yeis’, sözlükte, arzu edilen şeyden uzaklaşmak demektir.

Kavram olarak ‘yeis’, istek ve arzunun tükenmesi, ümitsizlik, umudun kalmaması anlamındadır.

Lees meer...

VELİ-VELAYET

a-Veli Kelimesi ve Türevleri

‘Veli’ kelimesinin kökü ‘velâ’dır. Bunun masdarı da ‘velâyet’tir. Velâ ve velâyet, sözlükte, arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yanyana olma ve yaklaşma manasına gelir.

Bu anlamdan hareketle ‘velâyet’ kavramına; arkadaşlık, niyet, yer, zaman, din ve nisbette, yardımda, inançta tam bir yakınlık anlamları verilmektedir.

Lees meer...

VEBAL

Vebâl’, sözlükte, otlağın otunun ağır olması demektir.

Buradan hareketle ‘vebâl’e mecazi olarak mutlak ağırlık ve tehlike, çekilmez kötü sonuç anlamı verilmiştir.

Kavram, olarak, sonunda ceza olan fiil, sorumluluk ve azap kazandıran iş demektir.

Lees meer...

VAKIF

‘Vakıf’, sözlükte, hapsetmek, alıkoymak demektir. Zamanla bu anlam genişleyerek, bir malı mülkiyetin devri sonucunu doğuran tasarruftan alıkoyup, gelirini devamlı olarak ihtiyaç sahiplerine bağışlamak anlamını kazanmıştır.

‘Vakfın’ çoğulu, ‘evkaf veya vukuf’tur.

Lees meer...

VAHY

a-Sözlükte Vahy

Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e ‘vahy’ yoluyla gelmiştir. İslâm ‘vahy’a dayalı bir dindir. O, insan aklının, insan hevasının ortaya koyduğu bir şey değildir. Diğer bütün batıl inançlar ve ideolojiler insanlar tarafından üretilmiştir.

Lees meer...