Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1783
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1016117

Kuran Yazıları

APAÇIK ve ANLAŞILIR BİR KİTAP-Uzun

Müslümanlardan “biz Kur’an’ı anlayamayız” diyenler var. Neden?

-Çünkü o Arapça’dır, biz ise Arapça bilmiyoruz. (Kur’an’ı anlamadığını idda eden bir Arap da muhtemelen Kur’an Arapçası'nın klasik olduğunu ileri sürecektir)

Lees meer...

BİZİM APAÇIK ve ANLAŞILIR BİR KİTABIMIZ VAR-Kısa

Müslümanlardan, onun Arapça, çok yüksek ve kutsal bir kitap olduğunu ileri sürerek “biz Kur’an’ı anlayamayız” diyenler var. Kur’an ise, kendisinin ayrım yapmadan hem herkes tarafından anlaşılabilecek apaçık bir kitap, hem de sağlam beyyine (delil, isbat, kanıt), hem de mucize olduğunu söylüyor.

Lees meer...

KUR’AN ŞİFADIR

  • Kur’an’da şifa kelimesi

Kur’an’da, “şe-fâ” fiil kökü, iki âyette fiil halinde, dört âyette de ‘şifa شفاء’ şeklinde olmak üzere altı ayette geçiyor.

Lees meer...

BU KUR'AN BASİRETTİR

-Sözlükte basiret

‘Basîret’,‘be-sa-ra’ kökünden türemiştir. Bu da görmek demektir.

Bunun masdarı olan ‘basîret’in sözlükte, idrak etme, görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görebilme, kavrayış, bir şeyin iç yüzünü anlayabilme, feraset, kalb ile görme gibi manalara gelir.

Lees meer...

Müslümanlar arasında KUR’AN’A FARKLI YAKLAŞIMLAR

Kur’an kendisini hidâyet rehberi, furkan, nûr, beyyine; kısaca hayatı inşa edici özne olarak takdim etmesine rağmen öteden beri müslümanlar arasında farklı kitap algısı olagelmiştir . Bu farklı yaklaşımları/algıları şöylece özetlemek mümkün:

Lees meer...