Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1630
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
764416

Kuran Yazıları

KUR’AN ŞİFADIR

  • Kur’an’da şifa kelimesi

Kur’an’da, “şe-fâ” fiil kökü, iki âyette fiil halinde, dört âyette de ‘şifa شفاء’ şeklinde olmak üzere altı ayette geçiyor.

Lees meer...

BU KUR'AN BASİRETTİR

-Sözlükte basiret

‘Basîret’,‘be-sa-ra’ kökünden türemiştir. Bu da görmek demektir.

Bunun masdarı olan ‘basîret’in sözlükte, idrak etme, görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görebilme, kavrayış, bir şeyin iç yüzünü anlayabilme, feraset, kalb ile görme gibi manalara gelir.

Lees meer...

ALLAH’IN İPİ (HABLU’LLAH) (Kısa)

a-Habl ne demektir?

Habl, bir çok anlam için ortak kullanılan bir kelimedir. Asıl anlamı; kendisi ile arzu edilen amaca ulaşılan sebeptir.(Isfehani, el-Müfredat, sayfa: 153. Şevkani, Fethu’l-Kadir, s: 280. İbni A’rabi, Ahkamu’l-Kur’an, 1/380. İbni Atıyye, el-Muharreru’l-Veciz, s: 337)

Lees meer...

Müslümanlar arasında KUR’AN’A FARKLI YAKLAŞIMLAR

Kur’an kendisini hidâyet rehberi, furkan, nûr, beyyine; kısaca hayatı inşa edici özne olarak takdim etmesine rağmen öteden beri müslümanlar arasında farklı kitap algısı olagelmiştir . Bu farklı yaklaşımları/algıları şöylece özetlemek mümkün:

Lees meer...

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA YAKÎN KAVRAMI

A-YAKÎN KAVRAMI

-      Yakîn nedir?

Aksine ihtimal olmayan, şüphenin zıddı bir mana taşıyan yani kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam ve güvenilir bilgi.

Bir terim ve ıstılah olarak yakîn; vakaya uygun düşmek şartıyla sabit ve kesin inanç manası da ifade eder.

Lees meer...