Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1926
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1133639

Kuran Yazıları

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA YAKÎN KAVRAMI

A-YAKÎN KAVRAMI

-      Yakîn nedir?

Aksine ihtimal olmayan, şüphenin zıddı bir mana taşıyan yani kesinlik derecesinde yerleşmiş sağlam ve güvenilir bilgi.

Bir terim ve ıstılah olarak yakîn; vakaya uygun düşmek şartıyla sabit ve kesin inanç manası da ifade eder.

Lees meer...

KUR’AN MEȂLLERİNDE AMAÇ SORUNU

Kur’an’ın baştan beri Arapça dışındaki dillere tercüme edildiği, hem Arapça hem de başka dillerde tefsir edildiği bilinen bir gerçektir. (Mesela; Rivâyet edildiğine göre İranlılar Selman-ı Farisi’ye mektup yazarak, Fatiha’yı kendileri için Farsça  yazmasını istemişler. S. Farisî de Peygamberin izni ile Fatiha’yı Farsçaya tercüme etmiş.

Lees meer...

KUR’AN HATIRLATICI ve ÖĞÜTTÜR

Vahyin kitabı Kur’an’ı en iyisi kendisi ve vahyi tebliğ, beyan ve tatbik etmekten  sorumlu olan Rasûl (sav) tanıtabilir. Nitekim “Kur’an nasıl bir kitaptır?”,  “Kur’an ne değildir?”, “Kur’an’ın kaynağı nedir?” gibi sorularının cevabını yine Kur’an’dan öğrenebiliriz.

Lees meer...

KUR’AN KENDİNİ NASIL TANITIYOR?

Kur’an nasıl bir kitaptır sorusuna herkes kendi açısından farklı cevap verebilir. Bu cevapların isabetli olması mümkün olduğu gibi, Kur’an’ı yanlış tanıtıyor da olabilir. Onu en iyisi kendi dilinden, kendi ifadeleriyle, kendi tanımlamasıyla tanımak.

Lees meer...