Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1630
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
764375

Kuran Yazıları

KUR’AN MEȂLLERİNDE AMAÇ SORUNU

Kur’an’ın baştan beri Arapça dışındaki dillere tercüme edildiği, hem Arapça hem de başka dillerde tefsir edildiği bilinen bir gerçektir. (Mesela; Rivâyet edildiğine göre İranlılar Selman-ı Farisi’ye mektup yazarak, Fatiha’yı kendileri için Farsça  yazmasını istemişler. S. Farisî de Peygamberin izni ile Fatiha’yı Farsçaya tercüme etmiş.

Lees meer...

KUR’AN HATIRLATICI ve ÖĞÜTTÜR

Vahyin kitabı Kur’an’ı en iyisi kendisi ve vahyi tebliğ, beyan ve tatbik etmekten  sorumlu olan Rasûl (sav) tanıtabilir. Nitekim “Kur’an nasıl bir kitaptır?”,  “Kur’an ne değildir?”, “Kur’an’ın kaynağı nedir?” gibi sorularının cevabını yine Kur’an’dan öğrenebiliriz.

Lees meer...

KUR’AN KENDİNİ NASIL TANITIYOR?

Kur’an nasıl bir kitaptır sorusuna herkes kendi açısından farklı cevap verebilir. Bu cevapların isabetli olması mümkün olduğu gibi, Kur’an’ı yanlış tanıtıyor da olabilir. Onu en iyisi kendi dilinden, kendi ifadeleriyle, kendi tanımlamasıyla tanımak.

Lees meer...

KUR’AN KISSALARI ve AMAÇLARI

         Bütün insanlığa çağlar boyu hidayet rehberi, yani onlara en doğru yolu göstermek üzere gelen  Kur’an, bu hedef doğrultusunda  yer yer kıssalar anlatmaktadır. İnsanlık tarihinden ibret verici olaylar, sahneler ve örnekler sunmaktadır.

Lees meer...

TARİH AÇISINDAN KUR’AN KISSALARI

Kıssa Ne Demektir?

Kıssa kelimesi ‘kassa’ fiilinin masdarıdır ve bir kimsenin izini sürüp ardı sıra gitmek, bir kimseye sözü veya bir haberi açıklamak, bir şeyi anlatmak veya hikâye etmek demektir.1

 

Kıssa (çoğulu kusas veya kasas)  ise bir kimse yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım, nokta nokta takip edilerek anlatılması/hikâye edilmesi ve bu niteliği taşıyan hikâye anlamına gelir.2

Lees meer...

OKUNMASI GEREKEN ÜÇ KİTAP

                         “Uzay imanımı güçlendirdi; astronottan ateist çıkmaz.”

Okuma olgusu:
Kitap okuyalım da, ne okuyalım? Nasıl okuyalım? Ya da nereden başlayalım?   Söze kitap nedir sorusuna cevap vererek başlayalım.
Kitap kelimesi, Arapça’da, bir şeyi diğerine birleştirmek anlamına gelen ‘ketebe’ fiili türemiştir. (Mu’cemu Mekayîsi’l-Lüğa, İbni Faris, s: 885)

Lees meer...