Login Form

Istatistikler

Gebruikers
169
Artikelen
1599
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
624418

Kurani Hayat

KUR’AN’DA TEFRİKA KAVRAMI

- Sözlükte tefrika ve türevleri

‘Tefrika’, ‘fe-ra-ka’ fiilinden gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ‘fark’, ayrılmayı anlatan bir kelimedir. (el-Isfehânî, R. el-Müfredât, s:568) ‘Fark’, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak, yolun çatallaşması gibi anlamlara gelir. Türkçe’de de aynı manada kullanılıyor.

Lees meer...

KUR’AN’DA ISLAH ve İFSAD KAVRAMLARI

Kur’an’ın  birbirine zıd kavramlarından iki tanesi de ifsad ve ıslah kavramlarıdır. Kur’an bir çok anlamı, bir çok hakikati, bir çok hükmü, bir çok örneği birinin zıddı ile veya ikisini birlikte anarak veriyor.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE DENGELİ ÜMMET PROFİLİ

Kur’an’da müslümanların kıblesinin Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilmesi olayı anlatılırken  “ümmeten vesetan” kalıp kavramı kullanılıyor.  “Dengeli ümmet” şeklinde çevirebileceğimiz bu kavram, Kur’an’a göre müslümanların oluşturduğu toplumun  önemli bir özelliğine ve misyonuna işaret ediyor.

Lees meer...

hz. SÜLEYMEN ve GÜÇ AHLAKI

Giriş

Hz. Süleyman bir çok açıdan insanlık için mükemmel bir örnektir. O sadece dini konuları tebliğ eden ve öğreten biri değil, aynı zamanda adaletli ve becerikli bir yönetici, yerinde ve uygun kararlar alan bir bilgin, insanlara servet ve güç ahlâkını öğreten örnek bir zengin ve bir lider idi.

Lees meer...

TARİH HAKKINDA ALLAH’IN DEĞİŞMEZ YASASI

Sünnetullah ‘sünnet’ ile Allah lafzının beraber kullanılmasıyla meydana gelen önemli bir kavramıdır. Kur’an’da sekiz yerde ‘sünnetullah’ şeklinde, bir yerde de ‘sünnetünâ-bizim sünnetimiz’ şeklinde geçmektedir.

Lees meer...

KUR’AN’DA ÖRNEK GENÇ PROFİLLERİ

-Kur’an’da ‘genç’

Gençlik, genelde ergenlik (bülûğ) yaşından orta yaşa kadar geçen süreye denir. Kimilerin göre gençlik otuz yaşına kadar, kimilerine göre kırk yaşına kadar sürer. Gençliğin ergenlik yaşından itibaren  başladığı konusunda söz birliği var.

Lees meer...