Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1658
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
912798

Kurani Hayat

ŞİRKE KARŞI TESBȊH İBADETİ

-Giriş

‘Şirk’ kavramı Kur’an’da insanlar tarafından uydurulan inaçları ve dünya görüşlerini nitelendirme açısından, ‘tevhîd’ gibi anahtar kavramlardan biridir. Batıl dinleri ve Allah’tan başka ilâh bulanların kafa yapılarını ve yanlışlarını ifade etmektedir.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE KURTULUŞ VE KURTARICILIK

-Başkasını kurtarmak diye bir şey var mı?

Ya da insan nasıl ebedî ve asıl kurtuluşa erebilir? Mutlak anlamda Allah’tan başka kurtarıcı var mıdır?  Bu soruyu duyan herkes; “elbette mutlak anlamda Allah’tan başka kurtarıcı olamaz” der.

Lees meer...

KUR’AN’DA TEFRİKA KAVRAMI

- Sözlükte tefrika ve türevleri

‘Tefrika’, ‘fe-ra-ka’ fiilinden gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ‘fark’, ayrılmayı anlatan bir kelimedir. (el-Isfehânî, R. el-Müfredât, s:568) ‘Fark’, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak, yolun çatallaşması gibi anlamlara gelir. Türkçe’de de aynı manada kullanılıyor.

Lees meer...

KUR’AN’DA ISLAH ve İFSAD KAVRAMLARI

Kur’an’ın  birbirine zıd kavramlarından iki tanesi de ifsad ve ıslah kavramlarıdır. Kur’an bir çok anlamı, bir çok hakikati, bir çok hükmü, bir çok örneği birinin zıddı ile veya ikisini birlikte anarak veriyor.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE DENGELİ ÜMMET PROFİLİ

Kur’an’da müslümanların kıblesinin Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilmesi olayı anlatılırken  “ümmeten vesetan” kalıp kavramı kullanılıyor.  “Dengeli ümmet” şeklinde çevirebileceğimiz bu kavram, Kur’an’a göre müslümanların oluşturduğu toplumun  önemli bir özelliğine ve misyonuna işaret ediyor.

Lees meer...

hz. SÜLEYMEN ve GÜÇ AHLAKI

Giriş

Hz. Süleyman bir çok açıdan insanlık için mükemmel bir örnektir. O sadece dini konuları tebliğ eden ve öğreten biri değil, aynı zamanda adaletli ve becerikli bir yönetici, yerinde ve uygun kararlar alan bir bilgin, insanlara servet ve güç ahlâkını öğreten örnek bir zengin ve bir lider idi.

Lees meer...