Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1635
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
784390

Kurani Hayat

DAVETTE TEŞVİK ETME ve SAKINDIRMA METODU

-Hikmetle davet

Kur’an şöyle buyuruyor:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki en güzeli, en etkilisi olsun. Çünkü senin Rabbin var ya: işte O kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir.”(Nahl 16/125).

Lees meer...

KUR’AN GÖRE TEVESSÜL ve ESMÂU’L-HÜSNÂ

-Vesîle

Bunun aslı ‘ve-se-le-وسل‘fiilidir. ‘Vesîle-وسيلة‘sözlükte; pâye, rütbe, makam, derece, yakınlıktır.[1]Buradan hareketle kişiyi Allah’a yaklaştıran amellere‘vesîle‘ denmiştir. Vesîle bir başka deyişle bir şeye arzu ile ulaşmak, kendisiyle bir maksada ulaşılan, yaklaşma sebebi, bir şeye yaklaşmak için ona yakınlığından faydalanılan şey demektir.[2]

Lees meer...

KUR’AN KAVRAMLARININ PRATİĞİ

 

  • Giriş

Kavramlar, düşüncemizin ve dünya görüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Onlarla konuşur, onlarla anlaşırız. Dilin ifadeye dökülüşü, kelimelerin ilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta ve inanç dünyasında yeniden canlanışıdır kavramlar.

Lees meer...

SÜNNETULLAH AÇISINDAN İLK SÖZLEŞME VE FITRAT

Kur’an’ın önemli kavramlarından biri olan, Allah’ın insan ve toplumlara/varlığa uyguladığı genel hüküm, karar ve prensip manasına gelen ‘sünnetullah’ın  ‘fitrat’, ‘elestu bi-rabbikum kâlû belâ’ ve ‘’sibğatullah-Allah’ın boyası’ gibi kavramlarla ilişkisi bulunmaktadır.

Lees meer...