Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1696
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
939534

Kurani Hayat

TARİH HAKKINDA ALLAH’IN DEĞİŞMEZ YASASI

Sünnetullah ‘sünnet’ ile Allah lafzının beraber kullanılmasıyla meydana gelen önemli bir kavramıdır. Kur’an’da sekiz yerde ‘sünnetullah’ şeklinde, bir yerde de ‘sünnetünâ-bizim sünnetimiz’ şeklinde geçmektedir.

Lees meer...

KUR’AN’DA ÖRNEK GENÇ PROFİLLERİ

-Kur’an’da ‘genç’

Gençlik, genelde ergenlik (bülûğ) yaşından orta yaşa kadar geçen süreye denir. Kimilerin göre gençlik otuz yaşına kadar, kimilerine göre kırk yaşına kadar sürer. Gençliğin ergenlik yaşından itibaren  başladığı konusunda söz birliği var.

Lees meer...

BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK SÜNNET

-Giriş: Peygamberin görevi

Hz. Muhammed olmadan Kur’an anlaşılmadığı gibi, Peygambersiz Müslümanlık da olmaz. Peygamberler tarihi boyunca sürüp gelen Tevhid inancının son tebliğcisi Hz. Muhammed (s) kuşkusuz kendine gelen vahyi en iyi açıklayan insandır.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE İYİLER ve DAHA İYİLER

 

  • Mü’minler İyi İnsanlardır

Ya da iman, insanların iyi, hatta daha da iyi olmalarını sağlar.

‘Mü’min’, Allah’tan gelenleri kabul, onun doğru olduğunu tasdîk eder ve bu doğruladığı şeyi ahlakı, işleri ve davranışlarıyla gösterir. Mü’min, imanında samimi insandır. O malıyla ve canıyla hak yolda çalışır.[1]

Lees meer...

DAVETTE TEŞVİK ETME ve SAKINDIRMA METODU

-Hikmetle davet

Kur’an şöyle buyuruyor:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki en güzeli, en etkilisi olsun. Çünkü senin Rabbin var ya: işte O kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir.”(Nahl 16/125).

Lees meer...

KUR’AN GÖRE TEVESSÜL ve ESMÂU’L-HÜSNÂ

-Vesîle

Bunun aslı ‘ve-se-le-وسل‘fiilidir. ‘Vesîle-وسيلة‘sözlükte; pâye, rütbe, makam, derece, yakınlıktır.[1]Buradan hareketle kişiyi Allah’a yaklaştıran amellere‘vesîle‘ denmiştir. Vesîle bir başka deyişle bir şeye arzu ile ulaşmak, kendisiyle bir maksada ulaşılan, yaklaşma sebebi, bir şeye yaklaşmak için ona yakınlığından faydalanılan şey demektir.[2]

Lees meer...