Login Form

Istatistikler

Gebruikers
106
Artikelen
1570
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
567897

Kurani Hayat

SAHABENİN KUR’AN KARDEŞLİĞİ

-Kur'ân'da kardeş kavramı

Kur'ân kardeş/kardeşlik karşılığı olarak 'ahh'/kardeş kelimesini kullanıyor. Bu da Kur'ân'da tekil ve çoğul, eril ve dişil olarak 96 ayette geçiyor.

Bunların bir kaçı hariç diğerleri bildiğimiz kardeş anlamındadır.

Lees meer...

İSLÂMȊ KAVRAMLARI ÇEVİRİ SORUNU

  • Vahyin dili anlaşılabilir bir dildir

Bilindiği gibi anlamak/farkında olmak aynı zamanda sorumluluktur. Ya da sorumlu olabilmek için anlamak gerekir. Kur’an (vahy) insana sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için de onun ne dediğinin bilinmesi gerekir.

Lees meer...

KUR’AN’DA KİTAP OLGUSU 1

-Giriş

Türkçe’de kitap bilinen bir şeydir.  

İslâm inancı açısından ‘kitap’, Allah tarafından, peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen sayfalar veya kitaplar halindeki ilâhî belgelerdir.

‘Allah’ın kitabı (Kitabullah)’ denilince de akla hemen Kur’an gelir.

Lees meer...

KUR’AN’DA KİTAP OLGUSU 2

“Rahman ve Rahim olan Allah Teâla (cc); rahmetinin sonucu olarak insanlara rahmet olan bir ‘kitap’ indirmiştir.

İnsan başıboş kalmasın,

şu karmaşık dünya hayatında, olaylar, varlık ve sorunlar karşısında dili ve zihni kilitlenmesin,

Lees meer...

KUR’AN’DA KURBAN KAVRAMI

  • Kur’an’da kurbanı anlatan kelimeler:

Kur’an’da bir çok âyette kurban ibadetinden farklı kelimelerle söz edilmektedir. Bunlar; ‘kurban’, ‘nüsük’, ‘hady’, bedene (çoğulu; el-büdne) ve ’zibh’  kelimeleridir. Ayrıca bazı fillerle kurban kesme olayı anlatılmaktadır. ‘Zebeha’ ve ‘nehara’ gibi.

Lees meer...