Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1929
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1137503

Kurani Hayat

KUR’AN GÖRE TEVESSÜL ve ESMÂU’L-HÜSNÂ

-Vesîle

Bunun aslı ‘ve-se-le-وسل‘fiilidir. ‘Vesîle-وسيلة‘sözlükte; pâye, rütbe, makam, derece, yakınlıktır.[1]Buradan hareketle kişiyi Allah’a yaklaştıran amellere‘vesîle‘ denmiştir. Vesîle bir başka deyişle bir şeye arzu ile ulaşmak, kendisiyle bir maksada ulaşılan, yaklaşma sebebi, bir şeye yaklaşmak için ona yakınlığından faydalanılan şey demektir.[2]

Lees meer...

KUR’AN KAVRAMLARININ PRATİĞİ

 

  • Giriş

Kavramlar, düşüncemizin ve dünya görüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Onlarla konuşur, onlarla anlaşırız. Dilin ifadeye dökülüşü, kelimelerin ilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta ve inanç dünyasında yeniden canlanışıdır kavramlar.

Lees meer...

SÜNNETULLAH AÇISINDAN İLK SÖZLEŞME VE FITRAT

Kur’an’ın önemli kavramlarından biri olan, Allah’ın insan ve toplumlara/varlığa uyguladığı genel hüküm, karar ve prensip manasına gelen ‘sünnetullah’ın  ‘fitrat’, ‘elestu bi-rabbikum kâlû belâ’ ve ‘’sibğatullah-Allah’ın boyası’ gibi kavramlarla ilişkisi bulunmaktadır.

Lees meer...

İSLÂMIN BARIŞ ÇAĞRISI ve YANLIŞ ALGILAR

Allah (cc) tarafından insanlığın iki dünya mutluluğu için gönderilen İslâm’ın herkesi sulh ve selâmete davet ettiğini, ya da bu dine inananların kendi hayatlarını ve çevrelerini  barış ve huzur ortamı yapmalarını emrettiğini söyleyebiliriz. Bu dinin kaynaklarına baktığımız zaman bu ilkeyi, bu müstesna hedefi görürüz.

Lees meer...