Login Form

Istatistikler

Gebruikers
102
Artikelen
1569
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
565815

Kurani Hayat

DÜNYADA ESENLİK YURDU

Aileye bir ‘daru’s-selam’, yani esenlik ve güven yeri, huzur ve mutluluk yuvası diyebilir miyiz?

Ya da müslüman evliler ailelerini ‘daru’s-selâm’ yapmak zorundalar mı?

Eğer öyle ise bu nasıl mümkün olabilir?

Lees meer...

İBADET FITRATA UYUM SAĞLAMAKTIR

İslâm inancına göre insanın yaratılış sebebi bellidir. O da kulluk/ibadettir. (Zariyat, 51/56/ Ayrıca bak. Mülk, 59/2. Hûd, 13/7)

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn, 23/115)

Lees meer...

İNFAK NE YAPAR?

Sözlükte infak

İnfak kelimesinin aslı ne-fe-ka fiilidir. Bu da tükenmek, azalmak, elden çıkmak anlamlarına gelir.

‘İnfak’, sözlükte bitmek, yok etmek, yoksul düşmek gibi manalara gelse de daha çok malın elden çıkarılması, harcanması ve sarfedilmesi anlamında kullanılmaktadır.

İnfak daha özel bir mana ile malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcamak, tüketmek  demektir.[1]

Lees meer...

ŞEHÎD KİME DENİR?

A-Şehâdet-Şâhid

-         Sözlükte şehâdet/şehîd

Şehîd kelimesinin aslı ‘şehide’ ve onun masdarı olan ‘şehâdet’ fiilidir. Bu da sözlükte; “bir olaya şahid olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak, bir şeyin iç yüzünü bilmek, haber vermek, muttali olmak, sözle ifade etmek ve bilmek" anlamlarına gelir.[1]

Lees meer...

KUR’AN’DA SÂDIKLARIN ÖZELLİKLERİ

-         Sözlükte sıdk, sâdık

‘Sâdık’ kelimesi, ‘sadeka’ fiilinin fail ismidir. Bu da bir sözü veya haberi gerçek söylemek, haber gerçek olmak, kişinin doğru sözlü olması, sözünü (va’dini) yerine getirmek demektir.

‘Sıdk’, sözlükte, yalanın (kizb’in)  zıddı olan doğruluktur. Bu doğruluk geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Söz vermede veya başka bir konuda doğru olmayı, sözünde durmayı da ifade eder.

Lees meer...

İMAN BAĞLAMINDA MÜ’MİNLERİN GÜVENİRLİLİĞİ SORUNU

    "Müslümanın sözü senettir." (Atasözü)

 Geçmişin tecrübesinden damıtılarak kristallaşan bu söz, imanın gereği olan 'emîn olma' ahlâkını ne kadar da güzel anlatıyor. İman, müslümana sözü senet olacak denli doğru/dürüst, güvenilir, sağlam karakterli, sözünün eri olmayı öğretir.

Başka bir deyişle iman, emîn olmayı gerektir. Mü’minin hayatında imana rağmen emîn olamama varsa; bu bir iman, ya da imanda sadâkat problemidir.

Lees meer...