Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1661
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
916502

Kurani Hayat

KUR’AN’DA KİTAP OLGUSU 2

“Rahman ve Rahim olan Allah Teâla (cc); rahmetinin sonucu olarak insanlara rahmet olan bir ‘kitap’ indirmiştir.

İnsan başıboş kalmasın,

şu karmaşık dünya hayatında, olaylar, varlık ve sorunlar karşısında dili ve zihni kilitlenmesin,

Lees meer...

KUR’AN’DA KURBAN KAVRAMI

  • Kur’an’da kurbanı anlatan kelimeler:

Kur’an’da bir çok âyette kurban ibadetinden farklı kelimelerle söz edilmektedir. Bunlar; ‘kurban’, ‘nüsük’, ‘hady’, bedene (çoğulu; el-büdne) ve ’zibh’  kelimeleridir. Ayrıca bazı fillerle kurban kesme olayı anlatılmaktadır. ‘Zebeha’ ve ‘nehara’ gibi.

Lees meer...

KUR’AN’DA HAK ve HAKİKAT KAVRAMI

 

  • Giriş

İslâm kültürününün ve Kur’an kavramlarının en önemlilerinden ve en zengin anlam taşıyanlarından biri de ‘hakk’  ve ‘hakikat’ kelimeleridir. Hak kelimesi türevleri ile birlikte Kur’an’da ikiyüzdoksan yerde geçmektedir.

Lees meer...

KUR’AN EĞİTİMİNDE BEŞ ANAHTAR KAVRAM

“Gelür kem sözle başa çok belâlar.

Savar mâkul söz nice kazâlar.”

Kur’an eğitim metodunda karşımıza beş önemli kavram çıkmaktadır. Bunlar: Rahmet, Hidayet, Rab, İhsan ve Kavlün Leyyinün kavramlarıdır.

Lees meer...

Hz. SÜLEYMAN ve GÜÇ AHLÂKI

-      Giriş

Hz. Süleyman bir çok açıdan insanlık için mükemmel bir örnektir. O sadece dini konuları tebliğ eden ve öğreten biri değil, aynı zamanda adaletli ve becerikli bir yönetici, yerinde ve uygun kararlar alan bir bilgin, insanlara servet ve güç ahlâkını öğreten örnek bir zengin ve bir lider idi.

Lees meer...