Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1645
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
850084

Kurani Hayat

KUR’AN EĞİTİMİNDE BEŞ ANAHTAR KAVRAM

“Gelür kem sözle başa çok belâlar.

Savar mâkul söz nice kazâlar.”

Kur’an eğitim metodunda karşımıza beş önemli kavram çıkmaktadır. Bunlar: Rahmet, Hidayet, Rab, İhsan ve Kavlün Leyyinün kavramlarıdır.

Lees meer...

Hz. SÜLEYMAN ve GÜÇ AHLÂKI

-      Giriş

Hz. Süleyman bir çok açıdan insanlık için mükemmel bir örnektir. O sadece dini konuları tebliğ eden ve öğreten biri değil, aynı zamanda adaletli ve becerikli bir yönetici, yerinde ve uygun kararlar alan bir bilgin, insanlara servet ve güç ahlâkını öğreten örnek bir zengin ve bir lider idi.

Lees meer...

EMANET ve SORUMLULUK İLİŞKİSİ

-Emanet

‘Emanet’ kelimesinin aslı olan ‘emn’ kökü sözlükte, korku ve kaygının gitmesi, insanın korunma konusunda gönül rahatlığı içinde olmasıdır. Emanet, güvenle ilgili psikolojik durum hakkında kullanıldığı gibi, hem de korunması istenen şeylerle ilgili kullanılır. (R. İsfehani, el-Müfredat s: 30. İbni Manzur, Lisanu’l-Arab 1/164)

Lees meer...

DÜNYADA ESENLİK YURDU

Aileye bir ‘daru’s-selam’, yani esenlik ve güven yeri, huzur ve mutluluk yuvası diyebilir miyiz?

Ya da müslüman evliler ailelerini ‘daru’s-selâm’ yapmak zorundalar mı?

Eğer öyle ise bu nasıl mümkün olabilir?

Lees meer...

İBADET FITRATA UYUM SAĞLAMAKTIR

İslâm inancına göre insanın yaratılış sebebi bellidir. O da kulluk/ibadettir. (Zariyat, 51/56/ Ayrıca bak. Mülk, 59/2. Hûd, 13/7)

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn, 23/115)

Lees meer...