Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108997

Kurani Hayat

ŞEHÎD KİME DENİR?

A-Şehâdet-Şâhid

-         Sözlükte şehâdet/şehîd

Şehîd kelimesinin aslı ‘şehide’ ve onun masdarı olan ‘şehâdet’ fiilidir. Bu da sözlükte; “bir olaya şahid olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak, bir şeyin iç yüzünü bilmek, haber vermek, muttali olmak, sözle ifade etmek ve bilmek" anlamlarına gelir.[1]

Lees meer...

KUR’AN’DA SÂDIKLARIN ÖZELLİKLERİ

-         Sözlükte sıdk, sâdık

‘Sâdık’ kelimesi, ‘sadeka’ fiilinin fail ismidir. Bu da bir sözü veya haberi gerçek söylemek, haber gerçek olmak, kişinin doğru sözlü olması, sözünü (va’dini) yerine getirmek demektir.

‘Sıdk’, sözlükte, yalanın (kizb’in)  zıddı olan doğruluktur. Bu doğruluk geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Söz vermede veya başka bir konuda doğru olmayı, sözünde durmayı da ifade eder.

Lees meer...

İMAN BAĞLAMINDA MÜ’MİNLERİN GÜVENİRLİLİĞİ SORUNU

    "Müslümanın sözü senettir." (Atasözü)

 Geçmişin tecrübesinden damıtılarak kristallaşan bu söz, imanın gereği olan 'emîn olma' ahlâkını ne kadar da güzel anlatıyor. İman, müslümana sözü senet olacak denli doğru/dürüst, güvenilir, sağlam karakterli, sözünün eri olmayı öğretir.

Başka bir deyişle iman, emîn olmayı gerektir. Mü’minin hayatında imana rağmen emîn olamama varsa; bu bir iman, ya da imanda sadâkat problemidir.

Lees meer...

MERHAMET ve ADALET İLİŞKİSİ

-        Giriş

İslam nedir diye sorulsa şöyle cevap vermek mümkündür:  “İslam kısaca, Allah’a hürmet mahlukata şefkattir.”

Bu; Allah’a, hak ettiği kadar saygı, O’nun yarattıklarına da merhamet göstermektir.

Lees meer...

SİZE SELÂM OLSUN

Kur’an şöyle buyuruyor:

“Rablerine karşı sorumluluk bilinci duyanlar da bölük bölük cennete gönderileceklerdir; oraya vardıklarında kapılarının ardına kadar açık olduğunu görecekler; ve muhafızlar onlara, “Selâm size! Hoş geldiniz! İşte buyrun, içinde temelli kalacağınız bu [cennete] girin!” diyecekler.” (Zümer 39/73)

Lees meer...

KUR'AN'DA TEVHİDİN DİLİ

-          Tevhid; insanlığın tarihi

İnsanlar ya Tevhid Dinine, ya da şirk dinlerine inanırlar. Üçüncü bir yol yoktur insanın hayatında. Şirk, nasıl insanların kendi heva ve heveslerinden uydurdukları bütün dinleri tanımlıyorsa, ‘Tevhid’ de Allah’ın vahy yoluyla gönderdiği dini tanımlar.

İnsanlık ailesinin en öncelikli faaliyeti ve meselesi kendi özgür iradesiyle ‘Tevhid’ ile şirk arasındaki seçimdir. Ya da hak ile batıl, hidayet ile dalâlet, bir Allah’a ibadet ile birden fazla tanrıya kulluk, iki dünyalı yaşama ile sadece bu dünyalık yaşamak arasındaki tercihtir.

Lees meer...