Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1642
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
842262

Kurani Hayat

KÖTÜ KELİMELER YANLIŞ TASAVVURLAR

İbrahim Sûresi’nde üç kalıp kavram dikkatimizi çekiyor: “Kelimetün tayyibetün-güzel bir kelime”, “Kelimetün habîsetün-kötü bir kelime” ve “kavlü’s-sabit-sağlam/tutarlı söz”.

Lees meer...

ŞİRKE KARŞI TESBȊH İBADETİ

-Giriş

‘Şirk’ kavramı Kur’an’da insanlar tarafından uydurulan inaçları ve dünya görüşlerini nitelendirme açısından, ‘tevhîd’ gibi anahtar kavramlardan biridir. Batıl dinleri ve Allah’tan başka ilâh bulanların kafa yapılarını ve yanlışlarını ifade etmektedir.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE KURTULUŞ VE KURTARICILIK

-Başkasını kurtarmak diye bir şey var mı?

Ya da insan nasıl ebedî ve asıl kurtuluşa erebilir? Mutlak anlamda Allah’tan başka kurtarıcı var mıdır?  Bu soruyu duyan herkes; “elbette mutlak anlamda Allah’tan başka kurtarıcı olamaz” der.

Lees meer...

KUR’AN’DA TEFRİKA KAVRAMI

- Sözlükte tefrika ve türevleri

‘Tefrika’, ‘fe-ra-ka’ fiilinden gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ‘fark’, ayrılmayı anlatan bir kelimedir. (el-Isfehânî, R. el-Müfredât, s:568) ‘Fark’, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak, yolun çatallaşması gibi anlamlara gelir. Türkçe’de de aynı manada kullanılıyor.

Lees meer...

KUR’AN’DA ISLAH ve İFSAD KAVRAMLARI

Kur’an’ın  birbirine zıd kavramlarından iki tanesi de ifsad ve ıslah kavramlarıdır. Kur’an bir çok anlamı, bir çok hakikati, bir çok hükmü, bir çok örneği birinin zıddı ile veya ikisini birlikte anarak veriyor.

Lees meer...