Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1651
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
874729

Kısa makaleler

ORUÇ TAKVAYI GÜÇLENDİRİR

"Kimi vicdana dokundu kimi cism ü cana 

Zevk namına ne yaptımsa peşiman oldum"

 

-      Giriş

Bilindiği gibi takva Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Allah’ı hesaba katarak davranmak, ya da günün birinde O’na kavuşacağını unutmadan yaşamaktır. 

Lees meer...

İNSAF ve AHLAK ADALETİN KAYNAĞIDIR

İnsaflı olmak adil olmayı gerektirir. İnsaflı olmak hakka hukuka riayettir, haklara saygıdır, şefkat ve merhametin özüdür.

İnsaf ve merhameti olmayan kimsede ne hak anlayışı, ne merhamet, ne de başkasına saygı vardır. Başkasına saygısı olmayan da adaletle anlayışından uzaktır.

Lees meer...

İSRAF; ÇAĞDAŞ AŞIRILIK

a-İsraf Nedir?

‘İsraf’  kavramının kökü olan ‘serefe’, sözlükte insanın yaptığı her işte normal olan sınırı aşması demektir ki, daha çok harcamalardaki aşırılık anlaşılmıştır.  (R. Isfehânî, el-Müfredat, s: 337)

Lees meer...

MÜSRİF KİMDİR

a-Müsrifler israf edenlerdir

Halk arasında müsrif daha çok malını çekine çekine harcayanlar hakkında kullanılır.  Güya böyleleri herhangi bir konuda bir harcama gerekiyorsa,  az vermek için veya hiç vermemek için “müsrifliğin lüzumu yok” derler. Böylece vermekten kurtulmak isterler.

Lees meer...