Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1696
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
939961

Kısa makaleler

KALB

a-Kalbin Mahiyeti:

‘Kalb’, Kur’an-ı Kerim’de tekil ve çoğul olarak sıkça kullanılan bir kavramdır. İnsanın manevi hayatında çok önemli bir yeri olan ‘kalb’, imanın ve küfrün, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca; bütün duyguların merkezidir.

Lees meer...

KUR’AN’DA TEVBE KAVRAMI

Kur’an’da günahları terk etmek, günahtan dolayı bağışlanma istemekle ilgili dört tane kavram kullanılıyor. Bunlar; nedâmet, tevbe, inabe ve istiğfardır.

Nedâmet: pişman olmayı, yapılan hatanın farkında olmayı ifade eder.

Bunun fail ismi olan ‘nâdim’ beş âyette, nedâmet (pişmanlık) şeklinde iki âyette geçiyor.1

Lees meer...

AKLA MUKAYYET OLMAK

-      İnsana verilen manevi dinamikler

Türkçe’de “akla mukayyet olmak” diye bir deyim vardır. Bunu ister aklı yerinde kullanmak, ister akıllı hareket etmek, ister aklın değerini bilmek, isterse nefse değil akla uymak şeklinde anlayalım; hepsi de aklın önemine işaret ederler.

Lees meer...

AKLI BAŞINDA OLMAK

Kur’an, geçmiş kavimlerden, onların ahlâklarından, özellikle de Peygamberlere ve onların hak davetine karşı tavırlarından örnekler vermektedir. O, bu örneklerle kendisine muhatap olanları uyarıyor, dikkatlerini çekiyor, herkesin aklını başına almasını tavsiye ediyor.

Lees meer...

MUHARREM MUHTEREM YAPAR

-      Muharrem ayı

Ay (Kamerî) takvimin birinci ayı Muharrem’dir.

Muharrem sözlük manasıyla ‘haram kılınan, yasaklanan, kutsal kılınan, kendisine saygı duyulan’ demektir.

Lees meer...

BU İŞGALE ŞAPKA ÇIKARTILIR

“Camiler açık amma bütün yolları yasak

Onlar meydana hakim, biz ise camide tutsak”

N. F. Kısakürek

Mısır’ın meşhur gazetecilerinden biri demiş ki; “İslam ülkeleri kendi ordularının işgali altındadır.”

İnsanın kanını donduracak bir iddia… Bir ülkenin kendi ordusu tarafından işgal edilmesi… Kendi beslediği ordu tarafindan işgal edilmiş ülke olmak??? 

Lees meer...