Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1651
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
874908

Kısa makaleler

MERHAMET ÇAĞRISI

Merhamet, ‘rahmet’ kökünden türemiş bir kavramdır.

Rahmet; merhameti hak etmiş birine ihsanda (iyilikte) bulunma konusundaki acıma ve şefkattir.

Lees meer...

HAKLARA SAYGI HAK’KA SAYGIDAN GELİR

Hak, Hak bir temele dayanırsa anlam kazanır.”

Günümüzde üzerinde çok durulan ‘temel insan hakları’nın kaynağı nedir? Hangi felsefi, kültürel ve aklî temele dayanırlar? Özellikle avrupa ülkelerinde çok çok propagandası yapılan bu iddiaların gerçekliği nedir?

Lees meer...

BİR BAŞKA AÇIDAN KURBAN İBADETİ

İnsanı ahsen-i takvim üzere (en güzel bir biçimde) yaratan, ona nimet ve sorumluluk veren, Tevhid’i gönderen, enbiya ile doğru yolu gösteren, haccı ve kurbanı veren, bizi yeni yeni ‘eyyamu’l-lah’a, yani Allah’ın günlerinden bir gün olan Kurban bayramına kavuşturan Allah’a hamdolsun.

Lees meer...

SIYAM (ORUÇ) ŞUURU

‘Sıyam’ veya ‘savm’ sözlükte; herhangi bir şeyden çekinmek, onu yapmamak, terketmek demektir. Bir başka deyişle; nefsi, onun meylettiği şeylerden, -isterse bir söz olsun- alıkoymaktır.

Lees meer...

ALLAH’IN HAKKI (Hakku’llah)

Kur’an’da bir âyette ve bazı hadislerde geçen bu ifade, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkını, bir anlamda insanların Allah’a karşı temel görevlerini hatırlatıyor.

Lees meer...