Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1783
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1016139

HITAN SÜNNETİ İBADETİ

Sünnet, genel olarak Peygamberimizin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği davranışlar, O’nun yaşayış şekli, ya da Peygamberin din adına yaptığı uygulamalardır.

Yani sünnet, Peygamberimizin islami hayatı, Kur’an’ı uygulamasıdır. Öyleyse sünnet, sıradan bir peygamber adeti değil, Dinimizi nasıl öğreneceğimizi ve uygulayacağımızı öğreten bir kaynaktır.

 

Allah (cc) Kur’an’da pek çok ayette Peygamber’e itaat etmemizi emrediyor.  Peygambere itaat Onun İslam adına anlattıklarını kabul etmek ve onun yaşadığı gibi müslümanlığı yaşamak demektir.

 Kur’an diyor ki : « Peygamber (din adına) size ne verdi ise onu alın, size neyi yasaklamışsa ondan kaçının » (Haşr, 58/7)

“Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız!” (Ali İmran, 3/132)

“Allah'a ve Peygamberine ita'at edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız, devletiniz gider. Sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 8/46)

Görüldüğü gibi Peygamber’e itaat Allah’ın emridir. Günümüzde Peygamber’e itaat de onun bize kadar ulaşan sağlam sünnetlerine uymaktır. Onu imanda, ahlakta, ibadetlerde, takvada, bakış açılarında örnek almaktır, Müslümanlığı onun gibiyaşamaya çalışmaktır.

Onun uymamız gereken belki binlerce sünneti vardır. Bunlardan biri de Hıtan sünnetidir. Yani erkek çocuklarının bilinen ameliyeı yani Türkçe’de bildiğimiz sünnet edilmesidir. Bu ibadetin asıl adı Hıtan sünnetidir. Türkçede zamanla hıtan kelimesi unutulmuş, sadece sünnet kısmı kalmış. Bu tıpkı Medinetü’n-Nebi gibidir. Bugünkü Medine, İslamdan önce Yesrib idi. Peygamber (sav) oraya göç edince Medinetü’n-Nebi, yani Peygamber şehri denmniş. Zamanla Nebi kelimesi kullanılmaz oılmuş, Medine kalmış.

            Bu ibadete Türkçe de sünnet denilmesi, halkımızın imanından ve Peygambere bağlılığından kaynaklanır. Müslüman kardeşlerimiz bu ameliyatı Peygamber tavsiye ettiği için, erkek çocuklarını sünnet ettirmeyi önemli bir dini görev bilirler.

Anne babanın çocuklarına karşı pek çok görevi vardır. Bunlardan biri de zamanı gelince erkek çocuklarına hıtan sünneti yaptırmalarıdır.

Aişe (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “On şey fıtrattandır;

1-Bıyığı kısaltmak,

2-Sakalı uzatmak,

3-Dişleri temizlemek,

4-(Abdest alırken) suyu burnuna çekmek,

5-Tırnakları kesmek,

6-Parmak aralarını yıkamak,

7-Koltuk altı kıllarını almak,

8-Etek tıraşı yapmak,

9-Tuvalette su ile temizlenmek,

10-Hıtan sünneti olmak.” (Müslim, Taharet 56 (604). Ebu Davud, Tahare/29 (53). Nesâî, Zinet/1 (5053).

Bir başka hadiste ise şöyle buyuruluyor: “Fıtrat beştir veya şu beş şey fıtrattandır:

1-Hıtan sünneti olmak,

2-Kasıklardaki kılları tıraş etmek,

3-Tırnakları kesmek,

4-Koltuk altı kılları almak,

5-Bıyıkları kısaltmak” (Buhârî, Libâs/63, 64 (5890,5891), İsti’zân/51 (6297). Müslim, Ta­haret/49-51 (507-599). A. B. Hanbel, 7832)

Fıtrat Allah’ın insanı yarattığı güzel ve temiz biçimdir, yani insan şeklidir. Allah bizi bu şekilde, bu biçimde yarattı. Yani babamız Adem gibi, Ademin şekli de biçimi de güzeldi. İşte hıtan sünneti bu insan yaratılışına uygundur. Çocuklarını sünnet ettirenler, bu yaratılışa, asıllarına yani fıtrata uygun davranmış olurlar.

Peygamberimiz (sav) İbni Küleyb adlı bir kimsenin müslüman olduğunu söylemesi üzerine ona hıtan sünneti olmasını tavsiye etmiştir. (Ebu Davud, Taharet/131 (356). Onun için müslüman olan gayri müslimler erkeklere de öncelikle bu ameliyatı yaptırmaları tavsiye edilir.

Hıtan sünneti ibadetini ilk defa başlatanın Hz. İbrahim olduğu bilinen bir gerçektir.

Erkek çocuklarının sünnet ettirilmesi, yani hıtan sünneti, sağlık açısından pek çok faydası olan bir ameliyattır.

Ancak bunun müslümanlar ebeveynler tarafından yaptırılması temamen imandan kaynaklanan bir şeydir.

Bundan bir kaç amaç vardır:

1-Yukarıdaki hadiste geçtiği gibi fıtrata yani yaratılışa uymuş oluruz. İnsanın yapısı temiz, biçimli, düzenli ve sağlıklıdır. Ona uymak da dini bir görevdir.

2-Hıtan sünneti hem İbrahim peygamberin hem de Hz. Muhammd’in sünnetidir. Çocukları sünnet ettirmek, bu peygamberleri sevdiğimizin isbatıdır.

3-Hıtan sünneti, Peygamberimizin sünnetlerini önemsediğimizin, onun emir ve tavsiyelerine uymak istediğimizin, ona bağlı olduğumuzun göstergesidir.

4-Hıtan sünneti ile çocuğumuza nasıl bir kimlik seçmek istediğimizi göstermiş oluruz. Sünnet ameliyatında sanki şunu demiş oluruz: “Bismillah ve ala sünneti Rasulillah-Yani Allah’ın adıyla ve Peygamberin sünneti üzerine, Peygamberin getirdiği din ve kimlik ile” çocuğumu yetiştirmek istiyorum.

5-Hıtan sünneti ile çocuğumuza şu mesajı vermiş oluruz: Çocuğum! Sen artık bedeninde Peygamberin sünnetinin işaretini taşıyorsun. Öyleyse hayatın boyunca Kur’an ve Peygamberin diğer sünnetleri senin rehberin olsun. Peygamberi örnek alarak yaşa, Onun yolundan ayrılma, Onun davası için sen de çalış.

Hıtan sünneti olan bir çocuklara şenlik düzenlemek dinen caizdir. Ancak ibadet olan bu sünneti, günahlarla, Kur’an’a ve sünnete aykırı eğlencelerle, adetlerle yapmak, sünnet merasimlerini şeytanın razı olacağı eğlencelere çevirmek anlaşılır gibi değil.

Ümit ediyoruz ki müslümanlar böylesine dinen önemli bu ibadeti bid’atlere, günahlara, gayri islami adetlere bulaştırmadan yerine getirirler,çocuklarına Sünnete uyma şuuru kazandırırlar, Peygamberin izinden gitmeyi çocuklarına öğretirler.

Yarabbi bize, Sana hakkıyla kulluk yapmayı öğret.

Yarabbi senin bizim için gönderdiğin İslamı hayatımızın her alanına hakim kılmayı nasip et.

Yarabbi bize takvayı, Sana karşı saygılı davranmayı ve Seni sevmeyi lutfeyle.

Yarabbi Peygamberi örnek almayı, onun gibi müslüman olmayı nasip et.

Yarabbi, çocuklarımızın İslam kimliği ile yetişmelerini, sünnet üzere yaşamalarını, Peygamberin yolundan gitmelerini, ahirette Peygambere komşu olmalarını nasip et.

Yarabbi çocuklarımız, nesillerimiz, kadınlarımızı ve erkeklerimiz şeytanın şerrinden, kötü ortamın belasından, modern hayatın kötülüklerinden koru.

Yarabbi razı olacağın bir hayatı bize ve çocuklarımıza nasip et.

Amin.