Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1651
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
874815

İLİM ADAMI ve BASİRET

-      Giriş

Her müslüman efendi  olmalıdır. Ama efendilik ilim adamına daha çok yakışır.

Herkes vakar sahibi olmalıdır. Ama vakar ilim adamının üzerinde daha güzel durur.

Lees meer...

Hz. SÜLEYMAN ve GÜNÜMÜZ YÖNETİCİLERİ

Kur’an’a göre Hz. Süleyman sadece dinî ilkeleri aldığı vahyi insanlara ulaştıran,  güzel ahlâkı öğreten bir din büyüğü değil; aynı zamanda toplumunu yöneten yönetici idi.

Kur’an’da bazı peygamberlere diğerlerine göre farklı özellikler verildiği söyleniyor. Hepsinin ortak özellikleri Allah elçisi olmasına rağmen, bazıları bazı alanlarda daha fazla dikkat çekiyor.

Lees meer...

FİTNEYİ KİM KÖRÜKLÜYOR

FİTNEYİ KİM KÖRÜKLÜYOR 1

 a-Fitne nedir?

‘Fitne’ kelimesinin aslı ‘fetn’dir.

‘Fetn’; altın ve gümüş gibi değerli madenlerin saf olup olmadıklarını anlamak için onları ateşte eritmek demektir.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE İMAM KAVRAMI

-İmam Kelimesinin Anlam Sahası:

‘İmam’ın kelime anlamı önde olan, hakta veya batılda kendisine sözle veya fiille uyulan, önder, lider durumundaki kimse veya kitaptır. (Müfredât,  s: 28)

Bir başka deyişle başkanlık veya başka bir sebepten dolayı kendisine tabi olunan, peşinden gidilen insandır.

Lees meer...

GAYR-İ MÜSLİMLERLE VELAYET (DOSTLUK) İLİŞKİLERİ

ÖNSÖZ

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selâm Hz. Muhammed’in, Allah’ın selâmı ise bütün mü’minlerin üzerine olsun.

Bütün insanlar Allah’ın kulları olduğuna ve hepsi de İslâm fıtratı üzerinde yaratıldığına göre hepsinin insan olarak bir değeri vardır.

Lees meer...

İSLÂM KİMLİĞİ AYIRDEDEN KAVRAM: ŞEHÂDET

a-Sözlük anlamıyla şehâdet;

‘Şehâdet’ veya ‘şuhud’; bir şeyi yerinde ve yanında gözlemektir. Bu gözleme kafa gözüyle olabileceği gibi kalp gözüyle de olabilir.

‘Şehâdet’ kelimesi farklı kullanım yerlerine göre, hazır olma, açık belirti demektir. Türkçe’de şimdilerde tanıklık diye ifade edilmektedir.

Lees meer...