Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1783
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1016199

GAYR-İ MÜSLİMLERLE VELAYET (DOSTLUK) İLİŞKİLERİ

ÖNSÖZ

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selâm Hz. Muhammed’in, Allah’ın selâmı ise bütün mü’minlerin üzerine olsun.

Bütün insanlar Allah’ın kulları olduğuna ve hepsi de İslâm fıtratı üzerinde yaratıldığına göre hepsinin insan olarak bir değeri vardır.

Lees meer...

İSLÂM KİMLİĞİ AYIRDEDEN KAVRAM: ŞEHÂDET

a-Sözlük anlamıyla şehâdet;

‘Şehâdet’ veya ‘şuhud’; bir şeyi yerinde ve yanında gözlemektir. Bu gözleme kafa gözüyle olabileceği gibi kalp gözüyle de olabilir.

‘Şehâdet’ kelimesi farklı kullanım yerlerine göre, hazır olma, açık belirti demektir. Türkçe’de şimdilerde tanıklık diye ifade edilmektedir.

Lees meer...

KUR’AN’DA AİLE MODELLERİ

Kur’an’da “ev” için iki kelime kullanılır: Beyt ve dâr.

Birincisi kök olarak “gecelenen mekân” için kullanılır.

İkincisi ise “sürekli insanların deveran ettiği, sağlam bir dîvar’ı (duvar) olan, girilip çıkılan, bazen sosyal işlevi de olan mekân” için kullanılır.

Lees meer...

KUR’AN’DA TEFRİKA KAVRAMI

Tefrika hep gündemde oldu. Son yıllarda daha fazla gündemde. Bu hem siyasiler tarafından kullanılıyor, hem belli cemaat mensupları tarafından, hem de müslümanların geneli hakkında.

Lees meer...

BİR KURTARICI BEKLEMEK

Ya da insan ne ile nasıl kurtulabilir? Mutlak anlamda Allah’tan başka kurtarıcı var mıdır?

Bu soruyu duyan herkes, elbette Allah’tan başka kurtarıcı olmaz der. Bu doğru da ama maalesef piyasada bu böyle değil. Keşke sözde Allah’tan başka kurtarıcı yoktur  denildiği gibi, kanaatler, tutumlar, beklentiler de böyle olsa.

Lees meer...

ALLAH’TAN KORKMALI (MIYIZ?)

Kur’an korku olayını pek çok kelime ile anlatmaktadır.

Bu kelimeler arasında ince mana farklılıkları olsa da her biri korku olayını değişik boyutlarıyla ifade ederler.

Lees meer...