Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1765
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1009601

İNANÇ AÇISINDAN İNSAN TABİATI veya FITRAT KAVRAMI (Kısa hali)

Kur’an, mesajını muhataplarına ulaştırmak için indiği dönemin dilini ve o dildeki edebi sanatları, anlamları, deyimleri, edebiyat imkanlarını kullandı. Kelimeleri o günkü arapların kullandığı sözlük anlamıyla kullandığı gibi, onlara yeni içerikler katmış, onlara kendi amacını yüklemiştir. Öyleki Kur’an’ın kullandığı pek çok sözcük ‘islami kavramlar’ haline gelmiştir.

Lees meer...

EN BÜYÜK ZULÜM: ŞİRK

a-Konuyla ilgili kavramlar: Şirk, şerik, işrâk, müşrik, nedd.

* Şirk: ‘Şirk’, masdarının aslı ‘şerike’ fiilidir.

Bu da sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade ederler.

* Şerik: ‘Şirket’ kelimesinden türemiş bir tümleç isimdir. ‘Şirket, şirk, müşakeret’ sözlükte; mülk ve saltanatta ortaklık demektir.

Lees meer...

TESBİH NAMAZI

a-Tesbih Namazı Nedir?

İslâm alimlerine göre nafile namazlardan bir tanesidir. İçerisinde çok tesbih okunarak kılındığı için bu adı almıştır. Hüküm olarak menduptur, yani kılındığı zaman sevabı umulan bir namazdır.

Bu namazda çok söylenmesi tavsiye edilen ‘tesbih’ nedir? Kısaca açıklayalım:

Lees meer...

BESMELE; İMAN ve SAYGI İKRARIDIR

 Peygamber (sav) Besmele ile ilgili şöyle buyuruyor:

“Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve güdüktür.” ( İbn Mâce, no: 1894)

Besmele Kur’an’da 3 yerde geçiyor. Bunlardan Fatiha’nın ve diğer yüzoniki sûrenin başında, Neml sûresinde Bismillahirrahmanırrahim tam olarak, Hûd süresinde ise sadece ‘Bismillah’ şeklinde yer alıyor.  Ancak başka âyetlerde Allah adına, Allah adıyla başlamaya, Allah adına hareket etmeye, Allah adıyla okumaya işaret ediliyor.

Lees meer...

ABDEST ALMAK PEYGAMBER’E KARDEŞ OLMAKTIR

 ABDEST ALMAK PEYGAMBER’E KARDEŞ OLMAKTIR

Kur’an’da bir âyette abdestten bahsediliyor.

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsi birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin.

Lees meer...

MÜSLÜMAN OLMAYANLARLA İNSANÎ İLİŞKİLER

GİRİŞ

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selâm Hz. Muhammed’in, Allah’ın selâmı ise bütün mü’minlerin üzerine olsun.

 İslâma göre bütün insanlar Allah’ın kullarıdır. Allah (cc) hepsi de İslâm fıtratı (yaratılışı) üzerine yaratır. Bu açıdan bütün insanların, insan olarak bir değeri vardır. Kimileri bu değerinin farkında olmasa da. Ya da bu değerini ayağa düşürse de.

Lees meer...