Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1765
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1009494

TAKVA BİLİNCİNİN KAZANDIRDIKLARI

-          Giriş

Takva bilinci ile hareket etmek müslüman için imaní bir görevdir. Bu vazife de âlemlerin Rabbi Allah’a karşı sorumluluk duymak, bu şuurla hareket etmek, Allah’ı hesaba katarak, ya da günün birinde ona kavuşacağını unutmadan yaşamaktır. 

Bu şekilde davrananların kazançları hesap edilemeyecek kadar çoktur.

Lees meer...

ALLAH’IN DOSTLARI (Evliyâu’llah)

-          Veli ne demektir?

‘Veli’ kelimesinin kökü ‘velâ’dır. Bunun masdarı da ‘velâyet’tir. Velâ/velâyet sözlükte; arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yanyana olma ve yaklaşma manasına gelir.

Lees meer...

ŞUNLAR GİBİ OLMAYIN

-      Giriş

Kur’an’ın metodlarından biri de bir mesajı yasaklama (nehyetme) biçiminde muhataba ulaştırmasıdır. Bu da bazen çok sert bir biçimde, “sakın ha yapmayın” gibi, ya da “bu size haram kılındı, yasak edildi” veya “bundan sakının” tarzında gelir. 

Lees meer...

HITAN SÜNNETİ İBADETİ

Sünnet, genel olarak Peygamberimizin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği davranışlar, O’nun yaşayış şekli, ya da Peygamberin din adına yaptığı uygulamalardır.

Yani sünnet, Peygamberimizin islami hayatı, Kur’an’ı uygulamasıdır. Öyleyse sünnet, sıradan bir peygamber adeti değil, Dinimizi nasıl öğreneceğimizi ve uygulayacağımızı öğreten bir kaynaktır.

Lees meer...

İSLÂM ÜMMETİNİN ÖZELLİKLERİ

Giriş

Ümmet kelimesi diğer bazıları gibi yanlış anlaşılan, yanlış  yerlerde

kullanılan Kur’an kavramlarından biridir

Son yüzyılda Türkiyedeki resmi kültür ve kimlik değişiminden sonra ümmet kavramına farklı anlam yüklendi, hatta bu coğrafyadan kovulmak istendi. İş o kadar ileriye götürüldü ki, kendi yükledikleri yanlış anlamın sonucu olarak ‘ümmetçilik’ diye bir suç bile ihdas edildi.

Lees meer...