Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1696
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
939969

MÜSLÜMAN OLMAYANLARLA İNSANÎ İLİŞKİLER

GİRİŞ

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salat ve selâm Hz. Muhammed’in, Allah’ın selâmı ise bütün mü’minlerin üzerine olsun.

 İslâma göre bütün insanlar Allah’ın kullarıdır. Allah (cc) hepsi de İslâm fıtratı (yaratılışı) üzerine yaratır. Bu açıdan bütün insanların, insan olarak bir değeri vardır. Kimileri bu değerinin farkında olmasa da. Ya da bu değerini ayağa düşürse de.

Lees meer...

TAKVA BİLİNCİNİN KAZANDIRDIKLARI

-          Giriş

Takva bilinci ile hareket etmek müslüman için imaní bir görevdir. Bu vazife de âlemlerin Rabbi Allah’a karşı sorumluluk duymak, bu şuurla hareket etmek, Allah’ı hesaba katarak, ya da günün birinde ona kavuşacağını unutmadan yaşamaktır. 

Bu şekilde davrananların kazançları hesap edilemeyecek kadar çoktur.

Lees meer...

ALLAH’IN DOSTLARI (Evliyâu’llah)

-          Veli ne demektir?

‘Veli’ kelimesinin kökü ‘velâ’dır. Bunun masdarı da ‘velâyet’tir. Velâ/velâyet sözlükte; arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yanyana olma ve yaklaşma manasına gelir.

Lees meer...

ŞUNLAR GİBİ OLMAYIN

-      Giriş

Kur’an’ın metodlarından biri de bir mesajı yasaklama (nehyetme) biçiminde muhataba ulaştırmasıdır. Bu da bazen çok sert bir biçimde, “sakın ha yapmayın” gibi, ya da “bu size haram kılındı, yasak edildi” veya “bundan sakının” tarzında gelir. 

Lees meer...

HITAN SÜNNETİ İBADETİ

Sünnet, genel olarak Peygamberimizin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği davranışlar, O’nun yaşayış şekli, ya da Peygamberin din adına yaptığı uygulamalardır.

Yani sünnet, Peygamberimizin islami hayatı, Kur’an’ı uygulamasıdır. Öyleyse sünnet, sıradan bir peygamber adeti değil, Dinimizi nasıl öğreneceğimizi ve uygulayacağımızı öğreten bir kaynaktır.

Lees meer...