Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1642
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
817606

ŞUNLAR GİBİ OLMAYIN

-      Giriş

Kur’an’ın metodlarından biri de bir mesajı yasaklama (nehyetme) biçiminde muhataba ulaştırmasıdır. Bu da bazen çok sert bir biçimde, “sakın ha yapmayın” gibi, ya da “bu size haram kılındı, yasak edildi” veya “bundan sakının” tarzında gelir. 

Lees meer...

HITAN SÜNNETİ İBADETİ

Sünnet, genel olarak Peygamberimizin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği davranışlar, O’nun yaşayış şekli, ya da Peygamberin din adına yaptığı uygulamalardır.

Yani sünnet, Peygamberimizin islami hayatı, Kur’an’ı uygulamasıdır. Öyleyse sünnet, sıradan bir peygamber adeti değil, Dinimizi nasıl öğreneceğimizi ve uygulayacağımızı öğreten bir kaynaktır.

Lees meer...

İSLÂM ÜMMETİNİN ÖZELLİKLERİ

Giriş

Ümmet kelimesi diğer bazıları gibi yanlış anlaşılan, yanlış  yerlerde

kullanılan Kur’an kavramlarından biridir

Son yüzyılda Türkiyedeki resmi kültür ve kimlik değişiminden sonra ümmet kavramına farklı anlam yüklendi, hatta bu coğrafyadan kovulmak istendi. İş o kadar ileriye götürüldü ki, kendi yükledikleri yanlış anlamın sonucu olarak ‘ümmetçilik’ diye bir suç bile ihdas edildi.

Lees meer...

AZAPLA MÜJDELEME

a-  Müjde Olgusu

Kur’an muhataplarını ikna etmek üzere çeşitli metodlar kullanır. Haber verdiği hakikatlerin kabul edilmesi için insanın yapısına hitap eder. Onun anlayışını harekete geçirir.Bu üslûb bazen bazen özendirme ve korkutma, bazen ödül va’detme veya cezayı söz verme şeklinde olur. Bazen de müjde verme ve uyarma şeklinde.

Kur’an’da uyarının yer yer müjde ile birlikte kullanıldığını görüyoruz.

Lees meer...

BOŞ İŞLERE MÜŞTERİ OLMAK

-      Söz ve eylem vebâldir.

Yani sorumluluk gerektirir.

Söz, sen onu sarfedinceye kadar senin esirindir. Ağzından çıktıktan sonra sen onun esiri olursun.

O zaman kişi neye esir olduğunun, olacağının farkında olmalıdır.        

Söz namludan çıkan kurşuna benzer. Kurşunun namluya, sağılan sütün memeye dönmeyeceği gibi, sarfedilen her söz de asla ağıza geri dönmez.

Lees meer...

ALÇAK DÜNYA (MI)

 -  Sözlükte dünya

‘Dünya’ kelimesi, bizzat ve hükmen yaklaşmak, zaman ve yer açısından yakına gelmek, aşağı çekmek anlamına gelen ‘ednâ’ fiil kökünden türemiştir.

‘Dünya’ sözü, daha yakın, daha uygun manasındaki ‘ednâ’ kipinin dişil (müennes) şeklidir.

Dünya kelimesinin ‘denâet’ kökünden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Buna göre ‘dünya’; basit, iğreti, adi, hakir, alçaklık anlamlarına gelir.

Lees meer...