Login Form

Istatistikler

Gebruikers
167
Artikelen
1599
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
620970

AZAPLA MÜJDELEME

a-  Müjde Olgusu

Kur’an muhataplarını ikna etmek üzere çeşitli metodlar kullanır. Haber verdiği hakikatlerin kabul edilmesi için insanın yapısına hitap eder. Onun anlayışını harekete geçirir.Bu üslûb bazen bazen özendirme ve korkutma, bazen ödül va’detme veya cezayı söz verme şeklinde olur. Bazen de müjde verme ve uyarma şeklinde.

Kur’an’da uyarının yer yer müjde ile birlikte kullanıldığını görüyoruz.

Lees meer...

BOŞ İŞLERE MÜŞTERİ OLMAK

-      Söz ve eylem vebâldir.

Yani sorumluluk gerektirir.

Söz, sen onu sarfedinceye kadar senin esirindir. Ağzından çıktıktan sonra sen onun esiri olursun.

O zaman kişi neye esir olduğunun, olacağının farkında olmalıdır.        

Söz namludan çıkan kurşuna benzer. Kurşunun namluya, sağılan sütün memeye dönmeyeceği gibi, sarfedilen her söz de asla ağıza geri dönmez.

Lees meer...

ALÇAK DÜNYA (MI)

 -  Sözlükte dünya

‘Dünya’ kelimesi, bizzat ve hükmen yaklaşmak, zaman ve yer açısından yakına gelmek, aşağı çekmek anlamına gelen ‘ednâ’ fiil kökünden türemiştir.

‘Dünya’ sözü, daha yakın, daha uygun manasındaki ‘ednâ’ kipinin dişil (müennes) şeklidir.

Dünya kelimesinin ‘denâet’ kökünden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Buna göre ‘dünya’; basit, iğreti, adi, hakir, alçaklık anlamlarına gelir.

Lees meer...

ALLAH’A HAKKIYLA SAYGI (Haşyetu’llah)

- Haşyet nedir?

İnsan idrakinin ötesinde olan Allah’tan tazimle/saygıyla korkma Kur’an’da ‘haşyet-خَشْيَةً’ terimiyle anlatılıyor.

Haşyet’in kök fiili sözlükte, korkulan şeyi bilerek saygı ile birlikte, içi titreyerek korkma demektir.[1] Haşyet, derin saygı duymak, içi titreyerek korkmak, kaygı duymak demektir.

Lees meer...

KUR’AN’A GÖRE ZİKİR İBADETİ

 

Kurban kavramlardan biri: Zikir

Üzülerek söylemek gerekirse İslâmın temel kavramlarından bazıları tarihten beri yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmaya devam ediyor.

Bunlara kurban kelimeler diyebiliriz.

Elbette bir kavramın anlamı, medlûlü ve maksadı Kur’an ve Sünnet çerçevesinden uzak anlaşılmak istenirse, yanlış anlaşılacaktır. Elbette kendi bağlamından koparılan bir kavram yanlış bilinecektir.

Lees meer...

ASABİYYE’YE KARŞI ÜMMET BİLİNCİ

Asabiyye kimilerine göre olumlu olsa da genellikle olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bu konuda gelen hadislerde asabiyyenin müsbet bir manası ile karşılaşmıyoruz.1

Bu kavram günümüzdeki kavmiyetçiliği, ırkçılığı, haksız tarafgirliği, şövenistliği, fanatikliği ve tutuculuğu ifade etmektedir.

Mü’minlerin çıkış  noktası ve ölçüsü inancıdır, inancının dayandığı kaynaklardır. Onlar bir şeyi değerlendirirken, bir şeyi kabul ve red ederken, bir şeye iyi veya kötü derken, keyfine göre hareket etmezler, Kur’an ve Sünnete sorarlar. Onlar şu âyetin gereğinin yapmaya çalışırlar.

Lees meer...