Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1642
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
817287

ALLAH’IN HAKKI (Hakku’llah)

Kur’an’da bir âyette ve bazı hadislerde geçen bu ifade, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkını, bir anlamda insanların Allah’a karşı temel görevlerini hatırlatıyor.

Bir kimsenin başkası üzerindeki hakkı, aynı zamanda karşı tarafın görevi demektir. Söz gelimi anne babanın evladı üzerindeki hakkı, çocukların anne babaya karşı görevlerine tekabul eder.

Lees meer...

ALLAH’IN YARDIMCILARI (Ensâru’llah)

 

- Sözlükte ensâr

‘Ensar’ kelimesinin kökü ‘ne-sa-ra نصر’dır. ‘Nasr’ sözlükte mazluma yardım etmek, yardımda bulunmak manasına gelir.

‘Ensar أنصار’, yardım eden, yardım edici anlamına gelen ‘nâsır ناصر veya nasîr نصير’ fâil (özne) isminin çoğuludur. Dolaysıyla ensâr, yardım edenler demektir.[1]

Lees meer...

NAHL SÛRESİNE GÖRE ALLAH’IN FİİLLERİ

-Giriş

Kendisini bize gönderdiği Kitap’la tanıtan Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.

O’nu kullarına anlatmak, haber vermek, O’na nasıl ibadet edileceğini öğretmek, örnek olmak üzere görevli olan Muhammed’e (sav) salat ve selâm olsun.

Kur’an’ın hemen hemen bütün sûreleri Allah’tan (cc), O’nun sıfatlarından veya fiillerinden, O’na ait isimlerden bahseder. O’na gönderme yapar, O’nun sıfatlarını anlatır, âyetin, konunun veya olayın O’nunla bağlantısını kurar.

Lees meer...

ON MUHARREM’DE NE OLMUŞTU

“Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed
Aylar bize hep Muharrem oldu!
Akşam ne güneşli bir geceydi
Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!...” (M. Âkif ERSOY)

 

  • On Muharrem ve âşûre

Abdullah bin Abbas’ın anlattığına göre Hz. Muhammed (sav) Medine’ye hicret edince oradaki yahudilerin Muharrem’in onunucu günü oruç tuttuklarını gördü.

Lees meer...

DİNLEME AHLÂKI

1-DİNLEMEK ve ANLAMAK

 

a-  Dinlemenin de bir ahlâkı, bir adabı vardır.

Kulak her sesi duyar, ama her sesi dinlemesi gerekmez.

Kulağa gelen her sese kulak verenler, işitme yetisini kirletirler. Duyduğu şeylerin arasında seçim yapmayanlar, duyma yeteneğini çöplüğe çevirirler.

Dinleme, duymanın bir sonraki aşamasıdır. Bir ses duyan, ona önce kulak verir, sonra dinler, sonra da anlamaya çalışır.

Lees meer...

YENİ BİR FIKIH DİLİ

Sözün başında şu tesbitleri yapmamız gerekiyor

1-İslâm Tevhid dinidir;

Bu şu demektir: Yerde ve gökte tek ve gerçek bir ilâh vardır. İnsanlar tarafından uydurulan bütün ilâh düşünceleri yanlıştır ve şirktir. Hayatın ve kâinatın sahibi o bir tek ilâh olan Allah’tır. Hayatı yaratan, hayata ilişkin kuralları da koyandır.

İslâmda inancın özü bu bir Allah inancına dayandığı gibi, hayat anlayışı, ibadet faaliyetleri, varlığı izah etme düşüncesi, insan ve toplumla ilgili prensipler de bu inanca bağlıdır.

Lees meer...