Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108969

OMARMEN

 

Maar achter iedere omhelzing verschuilt ook het figuurlijke omhelzing. Ook binnen de Islamitische culturen wordt er omhelsd als teken van welkom heten, liefde tonen of feliciteren. Hoewel de profeet, vrede zij met hem, aanraadt om handen te schudden in plaats van omhelzen.

Zowel het handen schudden als omhelzen zijn binnen de Islam aan regels verbonden en zijn er grenzen opgesteld. Zo is een omhelzing tussen onbekende man, en vrouw niet toegestaan.

In sommige culturen is het gebruikelijk om met twee handen tegelijk handen te schudden, of tikt men met de hoofden tegen elkaar. Elkaar zoenen, de handen kussen, of als het gaat om kleine kinderen, het op schoot nemen. Dit zijn allemaal manieren om de liefde te tonen.

Als we het hebben over de figuurlijke omarming, is dat bijvoorbeeld het ontvangen van vrienden, familie en andere dierbaren. Het gaat hier om het open stellen van het hart, de wederzijdse liefde, respect en het tonen van waarde en dat is het belangrijkste.

Twee mensen kunnen elkaar omhelzen maar zolang er geen vertrouwen is, zolang ze van binnen elkaar haten, zolang ze elkaar niet respecteren, heeft de letterlijke omarming geen betekenis van waarde.

Ik heb een paar voorbeelden hieover tegeovergestelde die respect inhoudt: Profeet Mohammed, vrede zij met hem, ging een dag ineens rechtop staan toen hij een rouwstoet voorbij zag lopen. Een aantal omstanders verbaasden zich en zeiden dat het geen moslim, maar een joodse rouwstoet was. Hierop zei hij; “Wat maakt het uit? Het feit dat het om een mens gaat, verdient respect.”

Het gaat hier ook om het respect voor de omgeving waarin men leeft.

Het creëren van een vredelievende en gerespecteerd milieu begint met een begroeting volgens de Islam. In de Koran staat:  “En wanneer jullie met een groet worden begroet, groeten dan terug met een betere groet, of geven deze althans terug. Voorzeker, Allah houdt rekening met alle dingen.” (Hoofdstuk Nisaa, vers 86)

De profeet zegt dat degene die als eerst groet, de betere is. Het uiten van een groet, is een begin voor een vredelievend sfeer.

De Koran neemt de vrede tussen mensen als basis en zegt: “En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en legt uw vertrouwen in Allah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend.” (Hoofstuk Anfaal, vers 8/61) 

Een ander vorm van omarmen is het tonen van een glimlach. De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover: “Met jullie bezittingen kunnen jullie niet iedereen tevreden stellen. Probeer dit te doen door een glimlach, hartelijke woord en een goed normbesef.” (Haakiem)

Wat hiermee wordt bedoeld is dat tevredenheid niet te koop is, maar wel te verkrijgen is met een glimlach en hartelijke woorden. Het gebruik van lieftallige woorden tegen een gesprekspartner is een manier van tonen van waardering.

De Koran zegt hierover het volgende: “Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid, of het stichten van vrede onder de mensen aansporen. En wie dit doet, wil hij Allah's welbehagen zoekt, hem zullen Wij een grote beloning schenken.” (Hoofdstuk Nisaa, vers 4/114)

We laten onze liefde aan onze ouders, onze kinderen en andere familie niet alleen zien door ze te omhelzen. Maar juist door ze lief te hebben, ze respect te tonen, helpen met hun behoeftes, vaak op te zoeken tonen we onze omarming. Dit geldt ook voor onze dierbaren, buren en vrienden.

“Zolang men zijn buren niet tevreden stelt, zal hij geen plek in de hemel krijgen” (Boekharie) zeg de profeet. Dit geeft weer aan hoe belangrijk het is om goede relatie te hebben met de buren.

Het zomaar omhelzen van mensen, zoenen naar cultureel gebruik, schudden van handen zonder goede intenties is geen ware omarming. De ware omarming is het tonen van respect, waardering in de mens, acceptatie zoals men is en het erkennen van rechten. Weten dat ook andere mensen net zo veel rechten en waarde hebben als ons, op deze wereld.

Hiermee wordt niet alleen het besef bedoeld maar ook de daadwerkelijke toepassing ervan.

De profeet geeft het volgende advies over zedelijke principes: “Wie geloofd in God en op de wederopstanding zou heilzaam moeten spreken of zwijgen, wie gelooft in hiernamaals zou moeten trakteren of geven aan zijn buren, wie gelooft in het hiernamaals zou moeten delen met zijn gasten..” (Bukharie. Moslim)

Dit is de ware omarming. De ware omarming is niet misgunnen, beledigen, teisteren of onrecht aandoen. Afstand houden van zaken die onrust tussen de mensen zou veroorzaken en juist aandeel hebben in het creëren van een vredelievend klimaat, wederzijdse begrip en een bijdrage leveren aan een samenhorige maatschappij.

De mooiste omarming is niet het letterlijke omhelzing maar de samensmelting van de harten binnen de kaders van wederzijds respect en waardering.