Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108989

EEN ASPECT OVER VREEMDELINGEN IN de ISLAM

 

 

“Allah (st) belooft grote hulp voor degenen die ten onrechte uit hun landen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah."

 

Indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn...” (Hajj, 22/40)

 

In een andere vers wordt gezegd voor degene die hun land verlieten voor Allah’s, zal hun fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan in het Paradijs. (Ali Imran , 3/195

 

Een groep heeft voor de onderdrukking van de misdadiger gekozen terwijl hun is toegestaan om te uitvluchten. Ze zullen zeggen “Wij waren in het land machteloos." De engelen zullen echter zeggen: "Was Allah's aarde u niet groot genoeg om daarop te verhuizen?"...” (Nisa, 4/97)

 

Dat wil zeggen dat niemand onderdrukking van bepaalde groepen hoeft te accepteren maar andere mogelijkheden moet blijven zoeken.

 

“Wie ter wille van Allah vlucht, zal op aarde toevluchtsoorden en overvloed vinden. En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend ter wille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Nisa, 4/100)

 

- Theologische aanpak (welke geestelijke bijstand behoeven Vreemdelingen? Welke kernwaarden vanuit de islam (Koran en Soenna) zijn leidend in het omgaan en bijstaan van de Vreemdeling?)

 

Eerste generatie van de Islam met name Moehaciroen en Ensar zijn hele mooie voorbeelden voor vluchtingen die eigen land moesten verlaten. Muoehaciroen (Migranten) zijn uit Mekka gevlucht naar Madina. De Moslim die in Medina wonen hebben hen ontvangen, geholpen en ruimte gegeven om te leven.

 

Allah heeft alle twee de groepen geprijsd. (Tawbah, 9/100)

 

Volgens Islamitische traditie zijn migranten net als gasten. Gastheren mogen zijn gasten veel dingen aanbieden totdat zij weer toe hebben.

 

Volgens Profeet is de vreemdeling niet altijd negatief. Hij zegt: “Islam begon met vreemdeling (karib). Hij wordt weer vreemdeling net als vroeger. Heel mooi bericht voor vreemdelingen” (Moslim, Iman 232 ; Tirmizi, Iman 13 ; Ibnoe Maceh, Fiten 15 ; Darimi, Rikak 42 ; Ahmed b. Hanbel, l/184, 398, 2/222, 389, 3/73)

 

Vreemdelingen dienen ook een soort proef te tonen. De Mensen is niet altijd en volledig dankbaar. Na verloren van gunsten van Allah leren de moslims een les om dit te waarderen.

 

Volgens gezegde van Profeet kan Allah middels dit soort moeilijke situaties de fouten van Moslims bedekken/vergeven. (keffaret) Hij zei: “Dit soort gedragingen van moslim is puur hayr (beter). Als hij moeilijkheid zit heeft hij geduld. Als hij meer mogelijkheid heeft dient hij altijd te danken aan Allah.”

 

Tegen de moeilijke situatie komen is heel belangrijke innerlijk kracht en overwinning te vinden ondanks dat het moeilijk is. Een moslim vreemdeling kan deze moeilijkheid doorstaan met geduld en met blijven vragen om het hulp van Allah.

 

- Politieke gevoeligheid. Welke standpunten nemen de justitie-imams ten opzichte van de maatschappelijke en politieke discussies rond de Vreemdelingenbewaring (denk aan de protesten van de kerken, de demonstratie op de zondagen bij de detentie centra’s enzovoort)?

 

Er zijn veel redenen voor de huidige migratie. Zoals; oorlogen, bezettingen, natuurrampen, politieke en economische redenen, religieuze redenen.

 

Tegenwoordig hebben we veel voorbeelden.

 

Andere belangrijke reden van de migratie is ook het verkeerd economische beleid van rijke landen. Ze hebben een scherm opgebouwd tussen hen en verdedigen alleen hun eigen belangen. Daarom kunnen veel landen nooit hun economie verbeteren.

 

Profeet zei “Iemand vraag je iets maar je wil het niet doen terwijl je wel in staat bent, Allah accepteert je smeekgebed niet." (Kesfü'l-hafâ, 2/272. Ahmed b. Hanbel, Müsned)

 

Als een vreemdeling geloofwaardige redenen heeft, mag hij ergens op deze wereld een plek hebben om te wonen.

 

Dat hangt van de situatie af naar welke land gemigreerd wordt. Als Nederland alle duren voor vreemdelingen opent, zal binnen enkele jaren Nederland meer dan vol raken.

 

Maar men blijft ook vragen: Migranten in Nederland zijn niet crimineel. Waarom worden ze behandeld als criminelen, bovenop een nog slechte situatie?

 

Het kan het demonstreren en kritiek geven over dit beleid versterken als het zo doorgaat.

H. Ece

 

22.4.2011

D.C. Noord-Holland

Locatie Zaandam