Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1744
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
980391

Interview met H. Ece

 

3-Hoe begeleidt u lijdende mensen vanuit het islamitische perspectief?

4-Hoe reageren mensen die het zwaar hebben op uw begeleiding?

5- Heeft het lijden volgens u zin?

6- Wat gaat u doen om meer lijden te voorkomen?

7-Waarom heeft de ene mens meer moeite met lijden dan de ander en waar heeft dat mee te maken?

8- Welke soorten rituelen zijn er in uw traditie met betrekking tot rouw of lijden?

9- Zijn er misschien nog belangrijke zaken waar we het nog niet over hebben gehad?

 

1-Kunt u iets vertellen over uzelf? ( geslacht, leeftijd, afkomst enz..)

Ik ben H. Ece, vader van 5 kinderen, op 01.01.1958 geboren, ik kom uit Turkije.

 

2-Wat verstaat u onder lijden?

Lijden is soort straaf, beloning of moeilijkheid die men terug kan ontvangen wat hij heeft gedaan. Iemand rijdt 200 km per uur de weg waaronder hij niet meer dan 120 km. mag rijden. Hij kan een ongeluk veroorzaken en daardoor hij allerlei schade kan meebrengen. Dit is voor hem lijden.

  

3- Hoe begeleidt u lijdende mensen vanuit het islamitische perspectief?

Een onheil of lijden die iemand overkomt kan drie redenen hebben:

Ten eerste: Een fout van zichzelf, gebrek aan oplettendheid of gebrek aan aandacht.

De mens let niet op sommige dingen om het op tijd te doen. In later stadium treft hij de moeilijkheid aan. Voorbeeld als iemand continuo alchool drinkt, wordt hij straak ziek. De fout is van personen zelf.

Ten tweede: De ellende kan door toedoen van een ander zijn ontstaan. Zoals mensen die een ongeluk hebben veroorzaakt of mensen die iemand verwonden in een oorlogssituatie. In deze situatie ligt de schuld in zijn geheel bij de ander. Dat is echte lijden.

Ten derde: Ellende, zwakte en onheil kan ook van Allah komen. Soms komen mensen buiten hun eigen wil pijn, leed, ziekte of rampen tegen in hun leven. Volgens de geleerden is een dergelijke ellende voor een moslim geen lijden. Dit is omdat de moslim een onheil, rampspoed of ziekte als een soort beproeving beschouwt. Hij blijft niet zeuren of klagen. Integendeel, hij probeert met dit levensexamen een geweldige beloning te verdienen. Ook probeert hij een dergelijke ongewenste situatie tot een gewenste situatie om te zetten om cruciale overwinning te verdienen.

 

4-Hoe reageren mensen die het zwaar hebben op uw begeleiding?

Bij de groepsgeprek of bij het vrijdagsgebeddienst horen we altijd positieve opmerkingen en opvattingen. Ze vragen soms onze begeleiding. Tijdens de begeleiding of erna zijn ze meestaal blij en rustiger. Ze hebben luistrende ooren en ze nemen mee wat we samen hebben beproken.

 

5- Heeft het lijden volgens u zin?

Lijden in het leven hoort er af en toe bij. Wij leren veel en worden ook met onze problemen op de proef gesteld. Maar daar staat een beloning tegen over als we geduld hebben en als we niet vloeken naar Allah. We accepteeren het en kijken hoe we het beste er mee omgaan. Dan beloont Allah ons voor ons geduld en dan slagen we voor onze beproeving. Maar als het anders is, gaan we dan de essentie van het leven voorbij.

 

In het kort dat lijden is de resultaat wat men heeft gedaan. Wat je nu geef, krijg je uiteindelijk terug.

 

6- Wat gaat u doen om meer lijden te voorkomen?

Advieseren naar meer religieuze middelen gebruik maken, door middel van deze proberen dichtbij te komen bij Allah, herdenken meer de hiernamaals, doen altijn refletie te maken wat we onze dagelijks leven of we met goed of met kwaad bezig. Meer merkwaardige en boeind voorbeelden overnemen en erover nadenken.

 

7-Waarom heeft de ene mens meer moeite met lijden dan de ander en waar heeft dat mee te maken?

Sommigen vragen te veel. Als ze deze niet bereiken of niet ontvangen, voelen ze onder lijden. Volgens sommigen zijn de anderen aansprakelijk wat hij heeft meegemaakt. Ze oorzaken op zijn lijden. Ze kijken naar het leven altij pessimist en ze beschouwen zich dat bijna iedereen zijn vijanden is. Sommigen hebben geen sterke iman in Allah, en ze hebben heel zachte verband met Allah. Ze kijken alleen naar buitenkant van de dingen maar ze denken niet over de redenen (hikmah).

 

8- Welke soorten rituelen zijn er in uw traditie met betrekking tot rouw of lijden?

De dagelijkse gebed en andere gebeden is beste medicijn om lijden te verminderen. Plus de drie Koranische medicijnen.

De eerste: “Hasboenallahoe we ni’me’l-wekiel”. Deze vers transformeert de positie van de moslim van angst tot moed (dapperheid/azime).

Want alle mensen zonder hulp van Allah kunnen bang zijn en voelen zich onder lijden. Inderdaad, als de mensen “Hasboenallahoe we ni’me-l wekiel” blijven zeggen kan een uitgang en hoop de angst vervangen.

De tweede is de semek gebed van Yoenoes (a.s.): “Laa ilaahe illaa ente soebhaaneke innie koentoe mine’z-zalimien”. Na dit vers volgt dat:

“Allah heeft hem geaccepteerd en hem gered vanuit ellende. Allah kan de andere moslims ook redden uit ellende.” (Anbijaa, 21/87-88)

Allah (s.t.) wil een voorbeeld geven aan degenen die in de buik van de problemen, moeilijkheden zitten of lijden hebben zoals Yoenoes (a.s).

De derde is: “We ufavvidoe emrie ilallah, innallaha basieroen bi’l-ibaad.”

Ze zijn een soort vlucht voor degenen die Allah (st) asiel vragen. Ze mogen in moeilijkheden en onder lijden de hulp van Allah vragen met deze.

 

9- Zijn er misschien nog belangrijke zaken waar we het nog niet over hebben gehad?

Als iemand door zijn fouten met moeilijkheid aangetroffen heeft of ellende gehad heeft, moet hij eigen daden zelf reflecteren en welke goede proberen te vinden.

Iemand die onder lijden is, moet hij niet vergeten dat de nacht toch donker is maar de dag komt uit de nacht. De nacht is niet eeuwig. De nacht is donker, en wordt donkerder en donkerder. Maar het licht drijft voort uit het donker. Misschien kan er een weg neergelegd worden in de zee. Misschien komt er een ander licht uit duisternes. Het licht komt vandaag of morgen.

 

12.04.2013

Amsterdam