Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108953

Controleren van bosheid

 

“132. En gehoorzaamt Allah en de boodschapper, zodat u barmhartigheid moge worden betoond.

133. Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw Heer en om het paradijs, welks uitgestrektheid de hemelen en de aarde is, bereid voor de godvrezenden,

134. Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen, lief.

135. En zij, die wanneer zij een slechte daad begaan of zichzelf onrecht aandoen Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden - wie kan deze zonden vergeven buiten Allah? - en niet volharden in hun (slechte) daden tegen beter weten in,

136. Dezen zijn het, wier loon vergiffenis is van hun Heer; in tuinen waar doorheen rivieren stromen zullen zij vertoeven; hoe goed is het loon van degenen die werken.” (Aali Imran 3/132-136)

Men blijft zich afvragen op welke manier de moslims af kunnen komen van de zwakheid en dit duivelachtige vuur doven?

Onterecht en onnodig boos worden is iets dat afkomstig is van de Satan. Alleen Allah (st) weet hoeveel kwaad en zonde voortkomt uit deze slechte eigenschap.

Dat is dan ook de reden dat Islam veel zegt over negatieve aspecten van dit slechte gedrag. En in de soennah zijn verschillende geneesmiddelen vermeld om dit probleem op te lossen en de schade zo veel mogelijk te beperken. [1]

Woede is één van de kwade influisteringen van de verachtelijke Satan. Dit leidt tot vele krachten en tragediën, waarvan alleen Allah (st) de volledige omvang kent.

Hoe kan men zich boosheid niet laten escaleren?

Hieronder wat zijn bijzonder goede tips om te leren hoe een moslim gedetineerden zijn woede onder controle kan volhouden:

- Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de satan.

Soelaymaan Ibn Sard heeft gezegd: 'Ik zat bij de Profeet (sav) en er waren twee mannen die elkaar aan het uitschelden waren.

Het gezicht van een van hen werd rood. De Profeet (sav) zei:

"Ik ken een zin die ervoor zorgt dat, als hij die zou zeggen, hetgeen hem overkomt, (d.w.z. boosheid) hem zou verlaten. Als hij zegt: 'A'oedoe billaahi minasj Shaytaani razjiem'-Ik zoek toevlucht bij Allah, tegen de Satan-, hiermee zou hetgeen hem overkomt hem verlaten." [2]

 

- Blijven zwijgen.

De Boodschapper van Allah (st) heeft gezegd: "Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."[3]

Dit omdat degene de woedend is zichzelf niet langer onder controle heeft en hierdoor zelfs de verkeerde en slechte woorden gebruik maken, vervloeken en grof taalgebruik wat voor vijandigheid met anderen zorgt, kan uitspreken. Het zwijgen is de manier en oplossing om deze kwaden te voorkomen.

- Niet gaan bewegen, blijven stilzitten.

Hiermee wordt een persoon behoed tegen boosheid.. Een boze persoon kan anderen pesten, slaan, vervloeken, schade aanrichten, de orde wanorde maken. Een boze persoon kan ook zelf doden, zelfs schade aanrichten of eigendom vernielen (ect.)

Het is daarom minder aannemelijk dat een persoon die gaat zitten zal uitbarsten van boosheid of woede, en het gaan liggen, maakt het zelfs nog minder aannemelijk dat een persoon iets roekeloos of schadelijk zal doen.

-Opvolgen het advies van de Profeet (s.a.w).

Aboe Hoerayrah (ra) heeft vertaald: Een man tegen de Profeet (sav) zei: "Adviseer me". Hij (sav) antwoordde: "Word niet boos." De man herhaalde zijn vraag meerdere keren, en iedere keer antwoordde de Profeet (sav) met: "Word niet boos." [4]

- Kennis hebben van de hoge positie en het onderscheid dat wordt toegekend aan degene die zichzelf in de hand houdt.

De Profeet (sav) heeft gezegd: "De sterke persoon is niet degene die andere op de grond kan gooien; de sterke persoon is degene die zichzelf onder controle kan houden, wanneer hij boos is." [5]

- In geval van woede het voorbeeld van de Profeet (sav) volgen. Eandere advies voor de moslims is dat ze de Profeet moeten volgen om hun boosheid bewaren. Dit is enige boosheid die eerbiedwaardig is. De Boodschap van Allah (sav) werd soms boos als de wet van Islam werd overtreed. [6]

- Weten dat het onderdrukken van boosheid een van de tekenen van God vrees/ vroomheid (taqwa) is.

Allah (st) bepaalt in zin Boek mensen geprezen en de profeet heeft hen geprezen. Een van hun kenmerken is dat ze “… uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en de weelde inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.” [7]

Dit zijn de mensen met goede eigenschappen. Allah (st) heeft de mensen genoemd, die door anderen bewonderd worden en waarop mensen graag willen lijken. Een andere eigenschap van hen is dat “… wanneer ze boos zijn, den vergeven ze.” [8]

-Ergens aandacht aan schenken wanneer men eraan wordt herinnerd.

Boosheid is iets natuurlijk wat in verschillende mate voorkomt bij mensen. Het kan voor de ene persoon erg moeilijk zijn om niet boos te worden terwijl voor een oprecht persoon juist het tegenoverstelde geldt. Wanneer hij boos wordt en herinnerd wordt aan Allah dan zal hij binnen de grenzen blijven die Hij heeft vastgesteld.[9]

İn dit geval herinneren sommigen dat ze moslims zijn en houden hun woede in. Ondanks dat ze in hun gelijk staan, nemen ze een stap terug door geen vechtpartij uit te lokken. Ze overwinnen hun woede en voorkomen dat er een onrustige sfeer ontstaat.

Uit ervaring kunnen we conluderen dat de bewoners zich aan de Islamitische regels over de boosheid houden. Ze zijn er van bewust wat de gevolgen kunnen zijn van de boosheid en houden zich aan de adviezen van de profeet. Ook weten ze dat boosheid een val is van de duivel. Allah (st) geeft weer dat volwassen gelovigen hun boosheid goed kunnen onderdrukken. [10]

- Controleren van bosheid

Men blijft zich afvragen op welke manier de mensen af kunnen komen van de zwakheid en dit duivelachtige vuur doven?

Onterecht en onnodig boos worden is iets dat afkomstig is van de Satan. Alleen Allah (st) weet hoeveel kwaad en zonde voortkomt uit deze slechte eigenschap. Dat is dan ook de reden dat Islam veel zegt over negatieve aspecten van dit slechte gedrag. En in de soennah zijn verschillende geneesmiddelen vermeld om dit probleem op te lossen en de schade zo veel mogelijk te beperken. [11]

De vruchten van zelfbeheersing zijn (a) matigheid en (b) een verstandig gebruik van tijd. Matigheid is een van de hoofddoelen van de ‘adab al-islam”. Aangezien het een leven van dienst te kunnen zijn (want hoe kan iemand die graag overdrijft en gekunsteld is, ooit vrij genoeg van zichzelf zijn om anderen belangeloos te kunnen helpen?) en om Allah in alles wat Hij beveelt te kunnen dienen. [12]

Woede is één van de kwade influisteringen van de verachtelijke Satan. Dit leidt tot vele krachten en tragediën, waarvan alleen Allah (st) de volledige omvang kent. Hoe kan men zich boosheid niet laten escaleren?

Hieronder wat bijzonder goede tips om te leren hoe een moslim zijn woede onder controle kan houden:

- Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de satan.

Soelaymaan Ibn Sard heeft gezegd: 'Ik zat bij de Profeet (sav) en er waren twee mannen die elkaar aan het uitschelden waren. Waren. Het gezicht van een van hen werd rood en de aderen in zij nek waren opgezet. De Profeet (sav) zei:

"Ik ken een zin die ervoor zorgt dat, als hij die zou zeggen, hetgeen hem overkomt, (d.w.z. boosheid) hem zou verlaten. Als hij zegt: 'A'oedoe billaahi minasj Shaytaani razjiem'-Ik zoek toevlucht bij Allah, tegen de Satan-, hiermee zou hetgeen hem overkomt hem verlaten." [13]

 

- Blijven zwijgen.

De Boodschapper van Allah (s.a.w.) heeft gezegd: "Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."[14]  Dit omdat degene die woedend is zichzelf niet langer onder controle heeft en hierdoor zelfs de verkeerde en slechte woorden gebruik maken, vervloeken en grof taalgebruik wat voor vijandigheid met anderen zorgt, kan uitspreken. Het zwijgen is de manier en oplossing en deze kwaden te voorkomen.

- Niet gaan bewegen, blijven stilzitten. Een van de voordelen van dit profetische advies, is dat het ervoor zorgt dat een persoon wordt behoed tegen het verliezen van controle boosheid waardoor de mensen iets geks kunnen doen. Een boze persoon kan anderen pesten, slaan, vervloeken, schade aanrichten, de orde wanorde maken. Zulke mensen kunnen ook zelf doden, zelfs schade aanrichten of eigendom vernielen (ect.) Het is daarom minder aannemelijk dat een persoon die gaat zitten zal uitbarsten van boosheid of woede, en het gaan liggen, maakt het zelfs nog minder aannemelijk dat een persoon iets roekeloos of schadelijk zal doen.

-Volgen het advies van de Profeet (s.a.w.) op.

Aboe Hoerayrah (ra) heeft vertaald: Een man tegen de Profeet (s.a.w.) zei: "Adviseer me". Hij (sav) antwoordde: "Word niet boos." De man herhaalde zijn vraag meerdere keren, en iedere keer antwoordde de Profeet (sav) met: "Word niet boos." [15]

- Kennis hebben van de hoge positie en het onderscheid dat wordt toegekend aan degene die zichzelf in de hand houdt. De Profeet (sav) heeft gezegd: "De sterke persoon is niet degene die andere op de grond kan gooien; de sterke persoon is degene die zichzelf onder controle kan houden, wanneer hij boos is." [16]

- In geval van woede het voorbeeld van de Profeet (s.a.w.) volgen.

Een andere belangrijke punt waar in de moslims de boodschapper van Allah (sav) dienen volgen, is door hun boosheid te bewaren omwille van Allah – wanneer zijn wetten worden overtreden. Dit is enige boosheid die eerbiedwaardig is. De Boodschap van Allah (sav) werd soms boos als de wet van Islam werd overtreed. [17]

- Weten dat het onderdrukken van boosheid een van de tekenen van God vrees/ vroomheid (taqwa) is.

Allah (st) bepaalt in zin Boek mensen geprezen en de profeet heeft hen geprezen. Een van hun kenmerken is dat ze “… uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en de weelde inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.” [18]

Dit zijn de mensen met goede eigenschappen. Allah (st) heeft de mensen genoemd, die door anderen bewonderd worden en waarop mensen graag willen lijken. Een andere eigenschap van hen is dat “… wanneer ze boos zijn, den vergeven ze.” [19]

-Ergens aandacht aan schenken wanneer men eraan wordt herinnerd.

Boosheid is iets natuurlijk wat in verschillende mate voorkomt bij mensen. Het kan voor de ene persoon erg moeilijk zijn om niet boos te worden terwijl voor een oprecht persoon juist het tegenoverstelde geldt. Wanneer hij boos wordt en herinnerd wordt aan Allah dan zal hij binnen de grenzen blijven die Hij heeft vastgesteld.

De lichamelijke schade die het gevolg is van boosheid is zeer ernstig. Artsen beschrijven deze negatieve gevolgen in de vorm van trombose, hoge bloeddruk, fatale hartaanvallen, diabetes (etc.)

Als de boze personen zichzelf in de spiegel kunnen zien ten tijde van boosheid, dan zouden ze zichzelf verafschuwen; de manier waarop hun kleur verandert, de manier waarop ze oncontrolbaar trillen, hun gezicht rood aanloopt, de aderen in hun nek opzetten en ze zich gedragen als een bezeten persoon. Ze zouden afgeschrikt worden door hun eigen lelijkheid, maar het is alom bekend dat de lelijkheid die binnen in persoon huist, vele malen erger is dan hetgeen aan de buitenkant te zien is. Hierdoor zal de Satan hartstikke blij zijn. Omdat hij iemand kan onderdrukken en controleren met zijn boosheid. [20]

İn dit geval herinneren sommigen dat ze moslims zijn en houden hun woede in. Ondanks dat ze in hun gelijk staan, nemen ze een stap terug door geen vechtpartij uit te lokken. Ze overwinnen hun woede en voorkomen dat er een onrustige sfeer ontstaat.

Uit ervaring kunnen we conluderen dat de bewoners zich aan de Islamitische regels over de boosheid houden.

Ze zijn er van bewust wat de gevolgen kunnen zijn van de boosheid en houden zich aan de adviezen van de profeet. Ook weten ze dat boosheid een val is van de duivel. Allah (st) geeft weer dat volwassen gelovigen hun boosheid goed kunnen onderdrukken. [21]

Huseyin K. Ece

23.05.2013

Rotterdam

 

[1] M. Ibrahim al-Kaysi, Zeden en Gewoontes in de Islam, (Delft : bij Uitgeverij Noer, 2004), blz. 48.

[2] Boekhari, Edep/76 (6115). Muslim, Birr/109-110 (6646-6647)

[3] Boekhari, nr. 4027

[4] Boekhari, Edeb/76 (6116). Tirmidzi, Birr/73 (2020)

[5] Muslim, Birr/107 (6643)

[6] http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-4184611.html.

[7] de Edele Koran, Aali Imran 3/134

[8] de Edele Koran, Shoera 42/37

[9] M. Saalieh al-Moenaddjied, Het Proviand van Jongeren, (Helmond: Bij Momtazah, 2004), blz. 143-153.

[10] de Edele Koran, Aali Imraan 2/134

[11] M. Ibrahim al-Kaysi, Zeden en Gewoontes in de Islam, (Delft : bij Uitgeverij Noer, 2004), blz. 48.

[12] M. Ibrahim al-Kaysi, Zeden en Gewoontes in de Islam, (Delft : bij Uitgeverij Noer, 2004), blz. 48.

[13] Boekhari, Edep/76 (6115). Muslim Birr/109-110 (6646-6647)

[14] Boekhari, nr. 4027

[15] Boekhari, Edeb/76 (6116). Tirmidzi, Birr/73 (2020)

[16] Muslim, Birr/107 (6643)

[17] http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-4184611.html.

[18] de Edele Koran, Aali Imran 3/134

[19] de Edele Koran, , Shoera 42/37

[20] M. Saalieh al-Moenaddjied, Het Proviand van Jongeren, (Helmond: Bij Momtazah, 2004), blz. 143-153.

[21] de Edele Koran, Aali Imraan, 2/134