Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1744
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
980359

AİLEYE ETKİ EDEN HARİCİ FAKTÖRLER

Günümüzda aileye etki eden dış faktörler ve bunların sonuçları hakkından bir seminer

Hüseyin K. Ece

09.05.2004

Selam-Dortmund

 

-Toplum ve çevrenin etkisi                                     

- Eşler hakkında ailenin ve çevrenin etkisi

- Geleneksel aile anlayışı ve modern aile anlayışı ( modernite )

- Bireysel özgürlük anlayışı ( aşırı serbestlik )                

 

A-BAZI TESBİTLER:

1-Aile insan için bir kale, bir sığınaktır. 

“...Onlar sizin için elbiselerdir. Siz de onlar için elbisesiniz.” (Bekara/187)

“Kadınlar erkeklerin kardeşleridir.” (Tirmizî, Taharet/82)

 

2-Aile, küçük bir dünya, küçük bir cennettir.

 “Kadını olmayan erkek miskindir, miskindir” buyurdu. Orada olanlar:

-Çokça malı olsa da mı?” dediler.

“Evet çokça malı olsa da buyurdular. Devamla; Kocası olmayan kadın da miskinedir, miskinedir” buyurdu. Yanındakiler:

“Çokça malı olsa da mı” dediler. Peygamber

“Evet kadının çok malı olsa da” buyurdu. (Rezin tahric etti. K. Sitte, 15/515)

 

3-Ailedeki mutluluk ebedî bir beraberlik inancına bağlıdır.

“Kalbe karşı kalb” bulunduğu inancı insanı mutlu ve güçlü kılar.

“Mü’min erkekler ve mü’mine kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten alıkorlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah’a ve Rasûlüne itaat ederler.” (Tevbe/71)

 

4-Aileye mutluluk getiren imandır.

Allah ve ahiret inancı aile fertlerini görevlerini yapmaya zorlar.

“Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Rasûlüllah şöyle buyurdu: “Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği, dini için. Sen dindar olanını seç, mutlu olursun.” (Buharî, Nikâh/15Müslim, Rada’ 53 (1466) Ebu Davud, Nikâh 2 (2047). Nesâî, Nikâh 13 (6/68))

 

“Evlenen dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da Allah’tan korksun.” (Feyzu’l-Kadir, 6/103

 

B-EVLİLİK BİR İNKILAPTIR

1-Hayatı bölüştürür,

2-Sorumluluğu artırır,

3-Hürriyetin yarısını götürür,

4-İnsana bir hedef gösterir

5-Fedakârlığı öğretir,

6-Paylaşmayı öğretir,

7-Hoşgörüyü öğretir,

8-İnsanı korur, manen güçlendirir,

9-İnsana perde olur.

10-Çocuk sevme tadını kazandırır.

 

C-EVLİLİKTE HEDEF NEDİR?

1-Bir arkadaş bulmak mı?

2-Ekonomik partner bulmak mı?

3-Geleneğe uymak mı?

4-Hayatı birisiyle bölüşmek mi?

5-Duyguları tatmin etmek mi?

6-Koruyucu elbise bulmak mı?

7-Yuva kurmak mı?

8-Nesil sahibi olmak mı?

 

D-AİLE TÜRLERİ

1-Geleneksel Aile

a-Ataerkil,

b-Geniş ve kalabalık,

c-İşbölümü var, kazanç ortak

d-Korumacı ve savunmacı,

e-Otoriter, küçüklere söz hakkı az

f-Kadınlar bazı yörelerde ikinci planda.

 

2-Modern Aile

a-Çekirdek aile

b-Bireyselcilik ön planda

c-Korumasız

d-İş bölümü yok, kazanç herkesine kendisinin

e-Herkesin söz hakkı var

f-Bağımsızlık fazla

 

3-İslamî Aile

a-Ne çekirdek aile, ne de geniş aile tipi,

b-Nikâhı ibadet bilme anlayışı,

b-Hak ve sorumluluklar karşılıklı

c-Herkesin söz hakkı var

d-Kadınlar daha çok ön plânda

e-Aile kuralları şahsî tercihin önünde

f-Geçimden baba sorumlu

g-Allah’ın kullarına iyilik, ibadet inancı

h-Aile bir emanettir anlayışı

 

E-EVLİLİĞE OLUMSUZ ETKİ EDEN ÇEVRE

1-Eş seçiminde anne-babaların müdahelesi

         a-Dini anlamadan kaynaklanan müdahele

         b-Gelenekten kaynaklanan müdahele

         c-Hakim olma (otorite) anlayışının etkisi,

         d-Çocukların iyiliği isteme anlayışı

         e-Malın bölünme endişesi

         f-Akraba kurtarma hamlesi

 

2-Tercihlere müdahele,

         a-Düğün aşamasında başlayanlar

         b-Evi dizme, eşya alma, hatta eşyayı yerleştirme konusunda müdahele

         c-Evde iş bölümü noktasında karışmalar

         d-Giderek gelire ve harcamalar vaziyet etme isteği

 

3-Ceberrut kaynana tipi,

         a-Asık yüz

         b-Otoriter tavır

         c-Eleştirel tutum

d-Kendine yakın olanı haklı görme

e-Hiç bir şeyi beğenmeme

f-Yuva bozma gücü

g-Körü körüne itaat bekleme anlayışı

h-Geleneğin hep iyi olduğu saplantısı 

 

4-Erkek kardeşlerin kendilerini sorumlu tutması

         a-Erkek kardeşler bacılarını korumakla yükümlü olduklarnı düşünürler

         b-Ağbiler, küçüklerin kendilerine itaat edilmesini beklerler.

c-Bacının iffeti onun iffetidir,

         d-Kendi yapamadığını kardeşlerinden bekler.

         e-Kardeşini korumak üzere müdahele eder

 

5-Akrabaların müdahelesi,

         a-İyi niyetle müdahele

         b-Cahilce müdahele

         c-İş olsun diye müdahele

 

6-Dedikodular ve yanlış anlamalar

         a-Çevrede her zaman dedi-kodu olur

         b-Haber getiren, haber götürebilir

         c-Duyulanlar amel edilmemeli, araştırılmalı

         d-Büyük kavgalar bazen küçük yanlış anlamalar yüzünden olabiliyor

 

7-Doyumsuzluk

         a-Aç gözlülük; insanın zaafı

         b-Modernizm doyumsuz insan tipi yetiştiriyor

         c-Doyumsuzluk geçimsizliği körükler

         d-Eldeki ile yetinmeyen hiç bir şeyle tatmin olmaz

 

8-Medyanın olumsuz etkisi

         a-Medya, yanlışları, kavgayı, yalanı, sadakatsizliği, aldatmayı, saygısızlığı, olumsuzluğu, iffetsizliği, kadını obje (meta’) olarak sunuyor.

 

9-Modernizmin amansız propagandası

         a-Çedirdek aile tipinin cazipleşmesi (ailenin zayıflaması modernizmin hükmedebileceği fertleri çoğaltır)

         b-Ekonomik yeterliliğin yanlış değerlendirilmesi

         c-Sadakat anlayışının kaybolması

         d-Sınırsız serbestlik, ihtiyaç duymama

e-Ahlaki ilkelerin, haram sınırlarının tanınmayışı, değerlerin altüst oluşu

f-Sevap beklentisinin olmayışı, istismar ve menfeat duygularının artması

g-Modern hayatın cazibesi

h-Bütün kadınların çalışacak duruma dürüşülmesi

i-Evlilik aleyhine yapılan olumsuz propangadalar, zorluğu, geçinme problemleri gibi.

j-Tesettüre karşı açılan amansız savaş: Bu noktada müslümanların hanımların hasmı:

1-Nefislerini esiri kişilerin kadını kullanma arzusu

2-Müslüman oldukları halde yanlış tevillerle tesettürün olmadığını savunanlar

k-Batı, kendi kaybettiği değerlerin başkasında olmasını istemiyor gibi

 

10-Sorumluluklar yerine getirilmeden hak talepleri

 

11-Özenti, taklid ve yersiz yarış

 

12-Ceberrut gelin tipi

 

13-Oturumu olanın bunu hükmetme için kullanması

 

14-İyiliklerin başa kakılması,

 

E-BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI

1-Hiç kimse sonuna kadar hür değildir.

2-Ailede özgürlüğün sınırları nedir?

3-Evlenen hürriyetin yarısını kaybeder ama kimsenin esiri olmaz.

4-Modernizm aşırı bireyselliği doğurdu.

5-Bireysellik anlayışını tercih edenler kendi ayakları üzerinde durmak isterler.

6-Aşırı serbestlik görevi ihmal ettirir.

7-Modernizm dengeleri altüst etmiştir.