Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1783
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1016113

BİR İNSANI DİRİLTMEK

- Cana kasdetmek

Hz. Adem’in oğullarından biri diğerini öldürdü ve insanlık tarihinde ilk cinayeti işledi. Bütün katillere de bu anlamda örnek oldu. Üstelik ilk katil bu cinayeti bir çıkar hesabından, bir servet veya iktidar paylaşımından dolayı değil, Allah’ın iradesine/hükmüne razı olmamaktan doğan bir hasetlikten (çekememezlikten) dolayı işledi.

Lees meer...

BORÇ VERMENİN EN GÜZELİ: KARZ-I HASEN

-Giris

Karz-ı hasen, genellikle imkanı olanların, ellerindeki maddi imkanları isteyenlere, belli bir süreliğine gönüllü ödünç vermeleri manasında anlaşılmış. Halbuki Kur’an’da bu deyim devamlı Allah’a nisbetle gelmekte ve zorunlu hallerde bile terkekilmemesi gereken önemli bir kulluk görevi olarak yer almaktadır.

Lees meer...

DERİN BİR MUHALEFET

Kimileri kendilerine ‘hakikat’ belli olduktan sonra ya ondan yüz çevirirler ve ona karşı haksız bir muhalefete girişler, ya da ona karşı yabancılaşırlar. Bunların yaptıkları bu yanlış ‘hakikat’e nisbetle ciddi bir kopuş, yersiz bir düşmanlık diye nitelenebilir.

Lees meer...

DİNLERARASI DİYALOĞ: Tanış Olmak mı Tuzak mı?

-      Giriş

Diyaloğ sözlükte; karşılıklı konuşma, mecazen; anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma, (Türkçe Sözlük, TDK, s: 386) tarafların bir araya gelerek belirli konular üzerinde konuşması anlamlarına gelir. Siyasilerarası diyaloğ, dinlerarası diyaloğ gibi. Diyaloğ kurmak; sözlü ilişki kurmaktır. (Doğan, M. Büyük Türkçe Sözlük,  s: 397)

Lees meer...