Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1696
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
935655

Ahirete İman : Hesap Verme Bilinci

a- Hesap verme :
Ahirete iman etmek aslında “hesap verme” bilincidir. Yani hayatın hesabını, nimetlerin ve emanetlerin hesabını verme sorumluluğudur.
Dünya hayatında herkes üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yapar. Daha doğrusu yapması gerekir. (Eğer yapmazsa kaos olur, haksızlık olur, işler çıkmaza girer. Nitekim sorun olan akişi hayatına, aile hayatına, toplum ve devlet hayatına bakınız; sorunların temelinde her ferdin üzerine aldığı sorumluluğu hakkıyla yere getirmemesi yatar.)

Lees meer...

ANADİL KİMLİKTİR

İnsanın anadili ile kimliği arasında ne gibi bir ilişki vardır? Ya da böyle bir şey söz konusu mudur? Kişinin konuştuğu dil kimliğin şekillenmesine katkı sağlar mı?

Elbette, anadili ile kimlik etle tırnak gibidir desek yanlış olmaz. Onlar birbirlerini desteklerler ve tamamlarlar. Kişi kimliğini anadili tanır ve anlar, ya da anadilinin sağladığı imkanlarla kazanır. Kimliğini kazanan kişiler de anadiline sahip olur, onun değerini bilir.

Lees meer...

MEKKEYİ SEVENLERE SELÂM OLSUN

Orada Allah adına yükseltilen ilk mâbed var…

Orada İbrahim’in, İsmail’in aziz hatıraları var…

Orada İsmail’ine su bulmak isteyen aziz bir annenin Safa ile Merve tepeleri arasında koşuşunun ayak sesleri var…

Lees meer...

HİCRET ÜZERİNE DİYALOĞ

1-Dünya durdukça, hayat devam ettikçe Allah’a sonsuz hamdolsun.

2-Salat ve selâm iki cihan Güneşi, Efendimiz Muhammed Mustafa’a aittir.

1-Rasûlüllah’ın (sav) ve sahabe halkasının mübarek muhacirler topluluğunun Büyük hicretlerinin 1430. yılı bütün mü’minlere mübarek olsun.

Lees meer...

SÜZME ÇAMUR ve İNSAN

İslâm inancına göre ilk insan topraktan ve toğrağın da çeşitli aşamalardan geçirilmesiyle yaratıldı. Yine bütün insanlar topraktan veya topraktan sızan elementlerden/maddelerden meydana gelmektedirler.

Lees meer...

SÖZÜMÜZ KELÂM OLSUN

Sözün, ya da yazının değeri, ne işe yaradıklarına göre değişir.

Türkçe’de ‘lâf etmek’ kelimesi olduğu gibi, ‘kelâm etmek’ sözcüğü de vardır. Lâf’ı herkes konuşur. Çünkü o kolaydır, basittir, derinlikli değildir. İbret vermez, bilgiye aracı olmaz. Kalbi doyurmaz, ruhlara şifa vermez. Yüzlere tebessüm getirmez, üzüntüyü gidermaz.

Kelâm, ağırbaşlıdır, efendidir, sakindir. Kelâm edenler düşünerek, ölçerek, biçerek konuşurlar. Kelâm etmekte sözün değeri, güzelliği, çekiciliği vardır.

Lees meer...