Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1928
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1134887

EFENDİMİZE SESLENİŞ

Bir Mevlid Gecesi münasebetiyle

Bismillahirrahmanırrahim.

Şehadet ederiz ki, Allah’tan başka tanrı yoktur. Ve yine şehâdet ederiz ki Hz. Muhammed (sav) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

 

 

Dün Gününün Sahibi Allah’tır, affın ve bağışın, ceza ve mükâfatın sahibi O’dur.

 

Âlemi ve içindekileri O yarattı, her şeye O şekil ve düzen verdi.

 

Canlıların rızkını, evrene ait kanunları, her şeyin görevini O takdir etti.

 

Yerde ve gökte ne varsa hepsi O’nundur, mülk O’na aittir, emanet O’na aittir.

 

İnsanı en mükemmel şekilde O yarattı, ona eşyanın isimlerini ve bilmediğini öğretti. Ona emaneti taşıma görevini verdi, onu yücelere çıkardı, hak edenleri aşağıların aşağısına itti.

 

İzzet ve Celâl O’nun hakkıdır. O dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Mülk O’nun elindedir, O mülkü dilediğine verir.

 

Yaratılmışların tümü O’nu tesbih eder, nefesler O’nun adıyla alınır, yollar O’na varır.

 

O bizi gönderdiği diniyle (şeriatiyle) sorumlu tutmuştur. O’ndan başka din (şeriat) koyan (gönderen) olamaz. Kâinatın ve emri (her işin) sahibi O’dur.

 

Emaneti yüklediği ve bizden kulluk istediği için O’na hamdolsun.

 

Rasûlleri O gönderdi, şeytana fırsatı O verdi, Tevhid için çalışmayı O emretti.

 

Bizi Muhammed ümmeti olarak yarattı. O’na sonsuz hamdü senâlar olsun. Bu ümmetliğe layık olmayı O’ndan diliyoruz.

 

Ey iki dünyanın, Cennetin, Miracın, gönüllerin efendisi Muhammed!

 

Ey Abdullah’ın yetimi, ey Amina’nın kucağının sevgilisi, ey Abdulmuttalib’in adını koyduğu Muhammed!

 

Ey şerefin sembolü, insanlığın zirvesi, iffetin numûnesi, ahlâkın müjdeleyen ve korkutan Muhammed!

 

Ey dostları ümmeti olan, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, müjdeleyen ve korkutan Muhammed!

 

Ey tenhaların, kalabalıkların, ey insanların ve cinlerin en son peygamberi Muhammed!

 

Ey sıcak kumlarda yürüdüğü zaman taşların sevinçlerin inlediği, ağaçların selâma durduğu, Rabbimizin habibim dediği Muhammed!

 

Ey emin sıfatının en mükemmel örneği, ey her şeyin keşke ayağının altında toz olaydım dediği Muhammed!

 

Ey sensiz dünyalara rahmet olarak gönderilen Muhammed!

 

Ey göklerin vücuduna bakmöaktan utandığı, ey elbiselerin sarmaktan çekindiği, ey hasretlilerin beklediği Muhammed!

 

Ey zalimin en amansız düşmanı, mazlumun eşşiz dostu Muhammed!

 

Ey insanların heva ve heveslerine esir ederek süründüren, onları köleleştiren, onları kurdukları yalancı dinlerle Allah’a isyan ettirenlerin düşmanı Muhammed!

 

Ey mazlumların duacısı, ey bedbahtların kurtuluşu için hayatını ortaya koyan asil insan Muhammed!

 

Ey Tevhid dininin tebliğcisi, küfrün ve şirkin ve tiranlığın ve zulmün karşısınna kaya gibi duran Muhammed!

 

Ey çağlar boyu gelecek insanlara en mükemmel örneği gösteren, öğreten ve yaşayan, hayatı Kur’an olan Muhammed!

 

Ey firavunluğa karşı taviz vermeyen, küfür ve şirk ile her türlü uzlaşmayı reddeden, bir santim bile Tevhid’den ayrılmayan, Hakkı hak ölçüleri içerisinde savunan Muhammed!

 

Ey ümmetinin üzerine mübarek abasını yayarak, Rabbinden ümmetim ümmetim diye affedilmelerini isteyen Muhammed!

 

Eydoğuşuyla âlemi nurlandıaran, susuz dudaklara su getiren, çaresiz kalanlara müjde getiren, müstez’af olanları sevindiren Muhammed!

 

Ey mevldi gecesini ve bütün gecelerin şerefli misafiri, ebedî misafiri, en güzel insan mUhammed!

 

Ey bize cennetin yollarını göstererek, niçin yaratıldığımızın sırrını öğreten Muhammed!

 

Ey küfre ve zulme karşı mücadele metodunu öğreten, sapıklığın ve isyanın çirkinliğini gösteren Muhammed!

 

Ey gözümüzün nuru, şefaatçımız, liderimiz ve önderimiz, örneğimiz ve rehberimiz Muhammed!

 

Ey Allah’ın Rasûlü, bu gece ve her gece senin yolunda olacağımıza, tebliğ ettiğin gerçeklere inanacağımıza, bıraktığın Tevhid emanetini taşıyacağımıza, zalimlere asla boyun eğmeyeceğimize, onların hükümlerini red edeceğimize, İslâmı hayata hakim kılma gayesini her şeyin üzerinde tatacağımıza, yalancı dünyaya asla kul olmayacağımıza, ta ülünceye kadar senin ümmetinin şerefli bir üyesi olarak Allah’ın Din’i için çaşlışacağımıza söz veriyoruz.

 

Bizi ümmetliğine kabul eyle.

 

Salat ve selâm en kalbî dualrla senin üzerine olsun.