Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1765
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1009782

HANGİ EĞİTİM HANGİ GELECEK

İnsanı -olumlu ve olumsuz manada- her bakımdan yetiştirip şekillendiren eğitimdir. Kişiyi yönlendirmek, ona belli bir anlayışı ve mesleği kazandırmak için yapılan her şey bir eğitimdir.

Bunun bilimsel olması da gerekmez. Bazen tabii bir halde, bazen planlı proğramlı, bazen de rastgele olabilir.

Lees meer...

AİLE HAYATINDA: SİZ OLSAYDINIZ

Ârif ile Ârife bir kaç yıllık evliler. Bir de çocukları var.  Geçimleri fena değil. Uzaktan mutlu görünüyorlar.

Ama son günlerde aralarında bir problem var. Sık sık ağız kavgası yapıyorlar. Birbirlerine kızıyorlar. Küsüp günlerce konuşmuyorlar. 

Lees meer...

SEVİYE TESBİT TEST İMTİHANI

HADİS SORULARI:

Soru: 1-Hangisi İslâm âleminde meşhur ve güvenilir altı kitaptan (Kütüb-ü Sitte’den) değildir?

a-Muvatta,  b-Sünen-i Tirmizi,   c-Sahih-i Buharî,   d-Sahih-i Müslim

Lees meer...

AİLE İÇİN BİR DİYALOĞ ÖRNEĞİ

Fikri ile Fikriye yaptıkları işlerin yoğunluğunu, yorulduklarını, hatta bıktıklarını ileri sürüp tartıştılar. Tartışma uzadı, hatta birbirlerini kırdılar. Sonra da her ikisi de çok üzüldüler. Aslında birbirlerine karşı her zaman anlayışlı ve müsamahalı davranırken bir sefer böyle oldu.

Lees meer...

OTUZYEDİ HADİS ve AÇIKLAYICI SORULAR

Hazırlayan: H. K. Ece

1.Ders: İMANIN ESASLARI

Abdullah İbnu Ömer İbni'l-Hattab’ın (ra) anlattığına göre, bir adam kendisine: “Gazveye çıkmıyor musun?” diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: “Ben Hz. Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğunu işittim:”

Lees meer...

AİLE İÇİ İLETİŞİMDE BAZI SORULAR

Aile hayatı birlikte yaşama hayatıdır aynı zamanda. Anne-baba, çocuklar ve bazen de dede-ninelerle. Ailede huzurun ve saadetin olması için de aile bireyleri sarasında sağlıklı bir iletişimin olması şarttır. Bu hem aile fertlerinin, özellikle çocukların daha iyi yetişmesine, hem de sorunlara çözüm bulmaya katkı sağlar.

Burada aile içi iletişimden bazı örnekler veriliyor:

Lees meer...