Login Form

Istatistikler

Gebruikers
209
Artikelen
1910
Weblinks
9
Artikelen bekeken hits
1108939

Abdestle küçük günahların affedileceği konusunda bir hadis

Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Mü'min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte -veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile -veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (Öyle ki abdest tamamlanınca) günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar." (Müslim, Tahâret/32, (244). Muvatta, Tahâret/31. Tirmizi, Tahâret/2, (2))

Namaz için baklemenin ribat oluşu hakkında bir hadis

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resülullah (sav buyurdu ki:

"Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?''

"Evet ey Allah'ın Resülü, söyleyin!'' dediler. Bunun üzerine saydı:

"Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribâttır." (Müslim, Tahâret/41, (251). Muvatta, Sefer/55. Tirmizi, Tahâret/39, (52). Nesâi, Tahâret/106)

Sabretmek hakkında bir hadis

Atâ İbnu Ebi Rabâh (ra) anlatıyor: "İbnu Abbâs (ra) bana: "Sana cennet ehlinden bir kadın göstermeyeyim mi?'' dedi. Ben de: "Evet göster!'' dedim.

"İşte dedi, şu siyah kadın var ya, o, Resulullah'a gelip: "Ben saralıyım, (nöbet gelince) üstümü başımı açıyorum, Allah'a benim için dua ediver (hastalıktan kurtulayım)'' dedi. Peygamber (sav); "Dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen sana şifa vermesi için Allah'a dua edivereyim'' dedi. Kadın: "Öyleyse sabredeceğim, ancak üstümü başımı açmamam için dua ediver'' dedi. Resulullah da ona öyle dua etti." (Buhari, Marzâ/6. Müslim, Birr/54, (2576).)

Az bir nimet çok mutluluk hakkında bir hadis

Ubeydullah İbnu Mihsan el-Hutami (ra) anlatıyor; "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur." (Tirmizi, Zühd/34, (2347). İbnu Mâce, Zühd/9, (4141).)

Allah'ın sınırları ve kalp hakkında bir hadis

Nu'man İbnu Beşir (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdu ki: "Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da korumus etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır.

Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır.

Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa, cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir." (Buhari, İman/39, Büyû'/2. Müslim, Müsâkat/107, (1599). Ebu Davud, Büyû'/3, (3329, 3330). Tirmizi, Büyü/1, (1205). Nesai, Büyü/2)

Dua etmeye tenezzül etmeyenlerin hatalı olduğu konusunda bir hadis

Nu'man İbnu Beşîr (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav): "Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (Meâlen): "Rabbiniz: ''Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (Gâfir 40/60). Tirmizî, Tefsir, Gâfir, (2973). Ebû Dâvud, Salât/358, (1479). Metin Tirmizî'ye aittir.)