Kurani Hayat

Kur’an bir yerde iki zıt insan tipinden bahsediyor.

Birinci tip; olduğu gibi değil de, olduğundan farklı bir görünüm sergiliyor. Dürüst olduğunu iddia ediyor. Sözlerini kuvvetlendirmek, ya da karşısındakileri inandırmak için de Allah adına yemin ediyor.

Lees meer...

Şûrâ, İslâmî literatürde terim olarak yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren işler hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade etse de (Türcan, T. TDV İslâm Ansiklopedisi 39/230) her müslümanı ilgilendiren, önemli bir Kur’anî kavram ve prensiptir.

Lees meer...

-Gıda bilinen bir şey. Rızık da öyle. Bunlarla beraber helâl rızık veya helâl gıda söylemi de müslümanlar için her zaman gündemdedir. Hayatın devamını sağlayan besinlere “gıda” denildiğine göre, onların temin edilmesi önemli olduğu gibi, helâlinden elde etmek de önemli bir konudur. 

Lees meer...

-Sözlükte şeâir

Şeâir kelimesini aslı “şe-a-ra” fiilidir. Bu fiil ve türevleri Kur’an’da 40 yerde geçmektedir.

“şe-a-ra” fiili sözlükte; bilmek, hissetmek, iyice bilip anlamak, farkına varma, şiir söylemek anlamlarına gelir. Kur’an’da 27 âyette yer alıyor.

Lees meer...

-Zaman

Zaman sözlükte; kısa veya uzun vakit, az ya da çok süren bölünebilir müddet anlamındadır. Bir önceki olaydan bir sonraki olaya giden süre. Genellikle fasılasız olarak düşünülen sürekli değişim. İçinde olayların gerçekleştiği türdeş ve sınırsız ortamdır. (Bölek, A. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, 4/263) Çoğulu ezmine/ezmândır. Zaman bir yılın çeşitli dönemleri ve mevsimleri, belli olaylar için de kullanılır.

Lees meer...