a-Zühd Kelimesinin Anlam Sahası

‘Zühd’ sözlükte, bir nesneye rağbetsiz olmak, az bir şeye razı olmak demektir.

Kavram olarak ‘zühd’, dünyaya, maddi şeylere ve menfaata rağbet etmemek, çıkarcı, ihtiraslı ve bencil olmamak, kanaatkâr olmak anlamlarına gelir.

Lees meer...

Kur’an’ın çok kullandığı kelimelerden biri de ‘zulüm’ kelimesidir. Aynı kökten gelen türevleriyle birlikte üçyüzelli kadar yerde geçmektedir.

‘Zulüm’ sözcüğünün masdarı olan ‘zulmet’, nûr’un (ışığın) olmama durumudur, yani karanlıktır.

Lees meer...

a-Zikir Kelimesinin Anlam Sahası

‘Zikir’, sözlükte; anma, hatırlama, bir şeyi zihinde hazır etme, bir şeyi dile getirme, hatırlatma demektir .

Bir başka deyişle ‘zikir’, kişinin marifet (bilgi) olarak elde ettiği şeyi korumasını sağlayan bir faaliyettir ki, bu; zihne aittir.

Lees meer...

‘Zayıf Hadis’; kendisinde sahih ve hasen hadise ait sıfatların bulunmadığı hadistir.

Bu tür hadislerdeki zayıflık, ya senedindeki kopukluk sebebiyledir, ya ravisinin adalet ve zaptındaki bir noksanlık, ya da hadisin gizli bir illet (kusur) taşıması, sahih hadise aykırı (şazz) olması yüzündendir.

Lees meer...

a-Zalim Kelimesinin Anlamları

‘Zalim’, zulmet masdarının fail (özne) ismidir.

‘Zulmet’, sözlükte, nur’un (ışığın) olmama durumudur, yani karanlıktır. Zulmet bu anlamda Kur’an’da geçmektedir.

Lees meer...

Pagina 1 van 42