Denemeler

(Beşer nedir konusuna devam ediyoruz.)

Kur’an insan cüssesinin veya fiziki varlığının söz konusu edildiği her yerde ‘beşer’ lafzını kullanıyor. Bir kaç örnek:

Lees meer...

-İyi tarafı görmek…

İnsanları kusurlarından dolayı aşırı yargılamak, silip atmak, değersizleştirmek, hasım/düşman bilmek sağlıklı bir tavır değil…

Lees meer...

Çok bilinen bir hikâye. Peygamber’e nisbetle anlatılıyor. Bu rivâyete göre Peygamber ve arkadaşları bir gün bir yerde yürürlerken bir köpek ölüsü görmüşler. Bazıları:

Lees meer...

Ya da kendi özünü görmek... Kendi özünden hareketle karıncaya bakmak... Bir daha bakmak...

Baktım ama minik bir karıncadan başka bir şey göremedim dememek için dikkatlice bakmak...

Lees meer...

Pagina 1 van 13