Aşkın hudûdunu aştı muradım,
Maksûda varıştır senden sonrası;
Erenler katına belki bir adım,
Belki bir karıştır senden sonrası.

Farkına varınca olup bitenin,
Kırdım zincirini nefsin, bedenin!
Beni aşkın ile ıslah edenin,
Lutfuna eriştir senden sonrası...

Bana bu gayreti sağlayan kudret,
Eyyûb'ün sabrından aldığım ibret.
Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret;
Ebedî barıştır senden sonrası.

Bir gonca bakî'nin gül destesinden,
Bir yudum sakînin sır testisinden,
Yüce Mevlâna'nın gel bestesinden,
Feyz alış veriştir senden sonrası.

Kevser sarhoşuyum meyhane değil,
Hiçbir zevk böylesi şahâne değil,
Kays gibi Leylâ'yı nefsâne değil,
Efsâne görüştür senden sonrası...

Yumup gözlerimi yalan dolana;
Açtım can evimi gerçek olana.
Elifi bırakıp Karac'oğlana,
Yunûs'la yarıştır senden sonrası

Cemal Safi

 

Nihansın dideden ey mest-i nâzım

Bana sensiz cihanda can ne lazım

Benim sensin felekte çar-e sazım

Bana sensiz cihanda can ne lazım

 

Sezâdır matemim tutsa felekler

Bana insan değil ağlar melekler

Hevâya gitti hep bunca emekler

Bana sensiz cihanda can ne lazım

Pagina 1 van 7