İbnu Ömer (ra): "Resûlullah (sav) buyurdu ki:

"Kıyamet günü, Allah, öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir." (Buhari, Edeb/99, Cizye/22, Hiyel/9, Fiten/21. Müslim, Cihad/10 no: 735. Ebu Davud; Cihad/162 no: 2756. Tirmizi, Siyer/28 no: 1581)

Pagina 1 van 9