a-Tuğyan Masdarının Kökü

‘Tağut’, ‘teğa’ fiilinden türemiş bir cins isimdir.

‘Tağut’u iyi anlayabilmek için, bu kelimenin türemiş olduğu ‘tegâ’ fiilini ve bu fiilin masdarı olan ‘Tuğyan’ı biraz açıklamak gerekir.

Lees meer: TAĞUT (TUĞYAN)

Pagina 5 van 9