Kısa makaleler

İslamî kültürde teheccüd, uzlet, halvet, ruhbanlık, itikâf ve inzivâ gibi kavramlar var. Bunların birbiriyle ilgisi olmakla birlikte, hepsinin ibadet olmadığı açıktır.

Lees meer...

İslâm inancına göre ilk insan ve ilk peygamber.

Kur’an’dan anlaşıldığına göre, Allah (cc) yeryüzünü şekil, bitki ve hayvan varlığı açısından tamamladı. Bir anlamda insanın hayatını devam ettirebileceği bir duruma getirdikten sonra insanı yaratmayı istedi.

Lees meer...