Kısa makaleler

BİR KENARA ÇEKİLMEK

İslamî kültürde teheccüd, uzlet, halvet, ruhbanlık, itikâf ve inzivâ gibi kavramlar var. Bunların birbiriyle ilgisi olmakla birlikte, hepsinin ibadet olmadığı açıktır.

Lees meer...

ÂDEM (as)

İslâm inancına göre ilk insan ve ilk peygamber.

Kur’an’dan anlaşıldığına göre, Allah (cc) yeryüzünü şekil, bitki ve hayvan varlığı açısından tamamladı. Bir anlamda insanın hayatını devam ettirebileceği bir duruma getirdikten sonra insanı yaratmayı istedi.

Lees meer...

FARKLI AÇIDAN DOĞAL ÂFETLER

Tabii (doğal) âfetler; 

bir sebebe bağlı olarak meydana gelen kâinat düzeninin bir parçası olaylardır. 

Allah’ın yarattığı ve yaptığı her şey O’nun âyetidir,

Lees meer...

FAKİRLİK (FAKR) NE DEMEKTİR

Fakirlik aslında başkasına muhtaç olma durumudur.

Bunun aslı ‘fakr veya fakru’dur, bu da sözlükte ‘ğına’-zenginliğin’ zıddıdır.  ‘el-fakru’ ihtiyaç demektir. (İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 11/205)

Lees meer...