MİNNET EYLEMEM

Hâr içinde biten gonca güle minnet eylemem 
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem 
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi 
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acaip derde düştüm herkes gider kârına 
Bugün buldum bugün yerim, Hakk kerimdir yarına 
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına 
Rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem

Ey Nesimi, Can Nesimi ol gani mihman iken 
Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken 
Cümlenin rızkını veren ol gani Settar iken 
Yeryüzünün halifesi Hünkâra minnet eylemem

Nesimi