Temcid pilavıdır gelen netekim

Kavakta savrulan yel zamanıdır...

 

Kaybeden geriye bakmaz demeyin

Irmaklar yokuşa akmaz demeyin

Cimrilerden, cömert çıkmaz demeyin

Bugünler paranın pul zamanıdır...

 

Rüyalarda bile koltuk sayılır

Sayılar arttıkça bir haz duyulur

Kahve fincanları tersyüz koyulur

Tahmin zamanıdır, fal zamanıdır...

 

Laf ile ne işler bitirir bunlar

İşte böyle malı götürür bunlar

Kayseri’ye deniz getirir bunlar

Ve… Deniz üstüne yol zamanıdır…

 

Ağırlık bulmak zor ölçüden yana

Aramak şart değil her sözde mânâ

Sözler iğne gibi batar insana

Argolu, zehirli dil zamanıdır…

 

Bir başarı, alkış almak gaf ile

Gafa kanmak yakışıyor gafile

Peynir gemileri yürür laf ile

Bu zaman mangalda kül zamnıdır…

 

Polatoğlu, velhasıl sözler çok

Laf ile hedefi hemen vurur ok

Bugünlerde olmaz diye bir şey yok

Hendek atlayacak fil zamanıdır…

Ozan Yusuf Polatoğlu

 

Söz İklimi'nden, sayfa: 102