AĞA CÂMÎİ

Havsalam almıyordu bu hazin hali önce

Ah, ey zavallı câmi, seni böyle görünce

 

Dertli bir çocuk gibi, imanıma bağlandım;

Allahımın ismini daha çok candan andım.

 

Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen!

Böyle sokaklarda ki, anası can verirken,

 

Işıklı kahvelerde kendi öz evlâdı var...

Böyle sokaklarda ki, çamurlu kaldırımlar,

 

En kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini,

Üstünde or....ular yükseltiyor sesini.

 

Burda bütün gözleri bir siyah el bağlıyor,

Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor.

 

Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu,

Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu

 

Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen

Bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen!

 

Ey, bu câmiin ruhu: Bize mucize göster

Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer

 

Bir gün harab olmazsa Türkün kılıç kınıyla,

Baştan başa tutuşsun, göklerin yangınıyla!'

Nazım Hikmet

*